$$News and Reports$$
21 יונ' 2021

​​

המרכז הישראלי לתחבורה חכמה (ISTRC) של הטכניון, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר-אילן, הוקם כחלק מיוזמה משותפת של משרד ראש הממשלה והמועצה להשכלה גבוהה. מטרתו לקדם מחקר, פיתוח, יזמות ותעשיה בתחום התחבורה החכמה בישראל.

חזון המרכז הוא לקשר בין הקהילה האקדמית, קהילת הפיתוח ואנשי מפתח בתעשייה על מנת ליזום ולמנף פעילות מחקרית בתחומים שונים, אשר תתרום לתחבורה חכמה, יעילה וירוקה ותמצב את ישראל כמובילה עולמית בתחום.

המרכז משתף פעולה עם כל המוסדות האקדמיים בישראל, והציע השנה מלגה לסטודנטים לתואר שני ושלישי אשר תחום המחקר בו הם עוסקים תורם להפחתת ההשפעות החיצוניות של התחבורה (השפעות אקולוגיות, עיכובים, תאונות וכיו"ב).

שניים מתלמידי המחלקה, גיא סער (תלמיד Ph.D) ושי קריחלי (תלמיד M.Sc), זכו השנה במלגה היוקרתית.

המחקר של גיא, בהנחית פרופ' מירב זהבי, עוסק בסיבוכיות פרמטרית של בעיות תנועה, אשר לעיתים קרובות מהוות בעיות NP קשות. במסגרת המחקר נערך תכנון אלגוריתמים המשתמשים בשיטות מעולם הסיבוכיות הפרמטרית, על מנת לפתור בעיות תנועה מגוונות, כדי ליצור אלטרנטיבה יעילה (יחסית) לפתירת בעיות אלו.

המחקר של שי, בהנחיית פרופ' גרא וייס, נערך כחלק מצוות מחקר המשלב 6 חוקרים מהמחלקה להנדסת מכונות, המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע והמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון. הצוות מפתח שיטות תיאורטיות ומעשיות למימוש חדשני של בקרי מערכות בשילוב עקרונות מתחומי הבינה מלאכותית, למידת מכונה והנדסת תוכנה. השיטות המוצעות מאפשרות תכנון דינאמי של בקרים באופן פשוט בהתאם למטרות שיש לבצע, בפרט בסיטואציות של תחבורה מורכבת המאגדת מספר סוכנים בעלי מטרות, שעשויות להיות סותרות זו לזו. כחלק מהמחקר, שי והצוות פיתחו חבילת תוכנה בשפת פייתון המאפשרת יישום קל ומהיר של השיטות המוצעות. ​

כל הכבוד!​


Guy SaarCropped.png

Shay KricheliCropped.jpg
​​גיא סער
​שי קריחלי