​​

מתווה לשנת הלימודים תשפ"ד – המחלקה למדעי המחשב

המתווה המחלקתי מבוסס על המתווה האוניברסיטאי ומרחיב אותו.

מטרות:

1.      ההמטרה הראשונה של המתווה היא לעזור לתלמידים שנפגעו מהמלחמה, להשלים את לימודיהם בצורה הטובה ביותר.

2.      המטרה השניה היא פגיעה מינימאלית ברמת ההוראה שמקבלים תלמידי כל תלמידי המחלקה, כולל כמובן אלו שנפגעו. אנו שואפים שהתלמידים שלומדים כעת יוכלו לצאת לתעשייה וללמודים מתקדמים עם אותו מטען ידע ומיומנות כמו קודמיהם.

עקרונות:

1.      הקבוצה הגדולה ביותר של תלמידים שנפגעו, ועדיין נפגעים, מהמלחמה היא של אנשי המילואים וכוחות הבטחון האחרים. בנוסף קל יחסית לכמת (בקרוב גס מאוד) את הפגיעה בהם במונחים של ימי מילואים. בהתאם, חלק גדול מהנהלים האוניברסיטאיים מתייחסים לאנשי כוחות הבטחון. עם זאת תלמידים רבים אחרים נפגעו, לפעמים קשה מאוד. המחלקה, ובפרט ועדת ההוראה, תהיה קשובה לכל פניה של כל תלמיד, תבחן אותה, ותתאים פתרונות בהתאם לצורך ולאור מטרות המתווה.

2.      הכתובת האוניברסיטאית לתלמידים עם קשיים כלכליים, בריאותיים, נפשיים או קשיי למידה היא דיקנט הסטודנטים. אנחנו מעודדים את התלמידים שחווים קשיים לפנות לדיקנט. המחלקה עובדת בקשר הדוק עם הצוות המקצועי של הדיקנט ופועלת בהתאם להמלצות אנשי המקצוע.

3.      לימוד אופטימאלי (ומהנה) דורש נוכחות בכתה וחברה של לומדים אחרים. עם זאת יהיו השנה תלמידים שמסיבות שונות לא יוכלו להגיע לכתות. בהתאם ההוראה במחלקה תהיה היברידית. בפרט, בכל קורס גדול, קבוצת הוראה אחת וקבוצת תרגול אחת לפחות תהינה היברידיות.

פרטי המתווה:

1.      בכל קורסי החובה הגדולים, שבהם בדרך כלל יש ארבע קבוצות הוראה, תועבר קבוצת הוראה אחת לסמסטר העוקב. בקבוצת ההוראה הזו ילמדו תלמידים שהיו במילואים במהלך הסמסטר ולא השתלבו בקורסים. תלמידים שנכשלו בקורס יוכלו לחזור עליו בסמסטר העוקב על בסיס מקום פנוי.

בפרט, קורסי סמסטר א הבאים יפתחו בסמסטר ב: אלגברה 1, מבוא למדעי המחשב, לוגיקה ותורת הקבוצות, מבוא להסתברות למדמ"ח, חדו"א 2 תכנון אלגוריתמים ותכנות מערכות. 

2.      רוב התלמידים כבר רשומים לקבוצות הוראה בסמסטר א. התלמידים בקבוצת הוראה שתבוטל יצטרכו לעבור לקבוצות הנותרות. נשתדל מאוד שקבוצות התרגול לא יגדלו.

3.      תלמידים שישתחררו ממילואים לאורך הסמסטר יוכלו להצטרף לקורס שכבר מתנהל, ויזכו לעזרה מצוות הקורס. עם זאת אנחנו ממליצים שתלמידים ששוקלים להצטרף לקורסים אחרי שנעדרו יותר משבוע יתייעצו על העניין עם ועדת ההוראה וצוותי הקורסים.

4.      בסמסטר קיץ יפתחו קורסי בחירה ומיני פרויקט עבור משרתי מילואים משנים ב ו- ג. אנחנו מקווים לתת גם קבוצה במערכות ספרתיות עבור תלמידי שנה א.

5.      הזכאות לציון מילולי "עובר" (עובר בינארי) תהיה לפי המתווה האוניברסיטאי (מבחינת זכאות ומספר קורסים ונק"ז). המחלקה תאפשר ציון "עובר" בכל קורסי המחלקה וקורסי המתמטיקה.

·         האפשרות הזו מיועדת לקורסי שנת הלימודים תשפ"ד בלבד.​   

6.      הכרה בנקודות זכות עבור שרות מילואים תהיה לפי המתווה האוניברסיטאי, בהתאמות לתוכניות הלימוד במחלקה, שחלקן אינו כולל קורסים כלליים.

א.      כללי:

·         קורסי השלמה למדעים יחשבו כקורסים כלליים לצורך סעיף זה.

·         קורסי בחירת חובה לא יחשבו לקורסי בחירה לצורך סעיף זה.

·         ניתן יהיה לבחור, לצורך סעיף זה, בקורס מיני פרויקט אחד.

·    תלמידים, שכבר מיצו את מכסת הקורסים הכלליים, יוכלו לקבל את כל ההכרה בנקודות זכות, על חשבון קורסי בחירה במחלקה.​

·         לא תהיה הכרה בנק"ז על חשבון ימי מילואים, לתלמידים שכבר מיצו את מכסת הקורסים הכלליים וקורסי הבחירה המחלקתיים.

ב.     פרוט לפי אוכלוסיות: 

·         תלמידים ששרתו פחות מ 21 ימי מילואים לפני תחילת השנה ולא עשו מילואים במהלך סמסטר א זכאים ל 2 נק"ז על חשבון קורסים כללים. אם, ורק אם, תוכנית הלימודים אינה כוללת קורסים כאלו ניתן גם לקבל 2 נק"ז על חשבון קורסי בחירה מחלקתיים.

·         תלמידים ששרתו 21 ימי מילואים ומעלה לפני תחילת שנת הלמודים, זכאים ל 4 נק"ז. נקודות אלו יכולות לבוא על חשבון קורס בחירה מחלקתי, על חשבון קורס\ים כלליים או שילוב שלהם.

·         תלמידים ששרתו עד 28 ימים במהלך סמסטר א. זכאים ל 6 נק"ז. 4 מנק"ז אלו יכולות להיות על חשבון קורס בחירה מחלקתי או על חשבון קורסים כלליים לפי בחירת התלמיד. 2 נקודות נוספות חייבות להיות מקורסים כלליים.

·         תל​מידים ששרתו יותר מ 28 ימים במהלך הסמסטר זכאים ל 8 נק"ז. 6 מהן יכולות לבוא מקורסי בחירה מחלקתיים או מקורסים כלליים לפי בחירת התלמיד. 2 נקודות נוספות חייבות להיות מקורסים כללים.

7.   סטודנטים/יות משרתי/ות מילואים הנמצאים בשנה האחרונה לתואר, יוכלו לבקש ציון עובר בקורס אחד או שניים, לפי הנוסחה הבאה: סטודנטים העושים 8 עד 15.5 נק"ז בשנת תשפ"ד יקבלו זכות לקורס אחד בציון עובר, ואילו אילו העושים 16 עד 23.5 נק"ז בשנת תשפ"ד יקבלו את הזכות לשני קורסים.

8.      המחלקה מינתה שני חברי סגל: גרא וויס ואריה קנטרוביץ, שיחד עם רכזות הסטודנטים, יהיו אחראים על הקשר עם משרתי המילואים ועל הטיפול בהם.

המלצה:

אנחנו ממליצים לכל תלמיד שנפגע באופן כלשהו מהמלחמה, וגם לכל תלמיד שחווה קשיים בלימודים, להתייעץ באופן פרטני עם ועדת ההוראה. הפניה לוועדה היא דרך תיבת הפניות באתר המחלקה.​