תוכנית אשלים היא תוכנית המצטיינים של הפקולטה למדעי הטבע. עד השנה, עיקר התוכנית מבחינת מדעי המחשב היה הרצאות חודשיות בנושאים מגוונים במדעי הטבע. החל משנת הלימודים תשפ״ד, המחלקה למדעי המחשב מרחיבה את התוכנית במטרה לספק לתלמידים מצטיינים סביבת לימוד מאתגרת יותר הכוללת אפשרות ללמוד בקבוצה נפרדת מספר קורסי חובה של שנה ב׳, וכן קורסים ייעודיים נוספים.

 קבלה:   הקבלה בשנה א׳ מבוססת על ציוני הבגרות והפסיכומטרי והיא ברמת הפקולטה.

הקבלה בשנה ב׳ מבוססת על ציוני שנה א׳, לפי מדרג הציונים. יתקבלו כ-60 תלמידים. תלמידים

במדרג מתאים יקבלו פנייה ישירה להצטרף לתוכנית.

המשך השתתפות בתוכנית מותנה בשמירה על ממוצע ציונים הולם, השתתפות בקורסי אשלים (ראו למטה), ציון של 75 לפחות בקורס אלגוריתמים לתלמידי אשלים, והשתתפות בסמינר אשלים.

תעודה: תלמידים שמסיימים את תוכנית אשלים מקבלים תעודה על השתתפות בתוכנית המצטיינים הפקולטית וההשתתפות בתוכנית מופיעה גם בתדפיס הציונים.

להלן עיקריי התוכנית.

שנה א/ב/ג׳: השתתפות בסמינר אשלים – הרצאה חודשית בנושאים שונים במדעי הטבע.

שנה ב׳: הקורסים אלגוריתמים לתלמידי אשלים (סמ׳ א)  ומודלים חישוביים לתלמידי אשלים (סמ׳ ב). הקורסים הנ״ל מחליפים את אלגוריתמים ומודלים חישוביים. הם כוללים את החומר של הקורסים המקוריים בתוספת נושאי העשרה. הקורסים פתוחים רק לתלמידי אשלים.

הבחינה בסוף הקורס תיהיה ברובה הגדול זהה לבחינה של הקורס הרגיל עם שינויים קלים להתאמה לחומר הנוסף שנלמד כדי להבטיח שרמת הציונים של הסטודנטים בקורס לא תפגע.

 שימו לב – להבדיל מקורס רגיל, ניתן לעזוב את הקורסים הנ״ל גם יותר מאוחר – עד לתאריך הבוחן, אך לא יאוחר מחודש לפני תום הסמסטר, וזאת מבלי לשלם קנסות על ביטולים. כך שמי שהקצב לא יתאים לו, יכול לחזור לקורס הרגיל (אבל כמובן, לא יוכל להמשיך בתוכנית אשלים).

שנה ב׳ או ג׳: הקורס נושאים בחזית המחקר במדעי המחשב. בקורס זה יציגו מרצי המחלקה למדעי המחשב את נושאי המחקר שלהם. בסיום הקורס, הסטודנטים בוחרים נושא לעשות בו פרויקט קצר של כ-30 שעות. העבודה בקבוצות של 4 סטודנטים.

שנה ג׳: במידה ואילוצי ההוראה יאפשרו, יי​פתח סמינר לתלמידי אשלים במדעי המחשב. בסמינר הסטודנטים יציגו מאמר שקראו. מטרת הסמינר לפתח את היכולת לקרא מאמרים ולהציג חומר מדעי.

 

מרכז תוכנית מצטיינים (פרופ׳ רונן ברפמן) משמש גם יועץ לתלמידי התוכנית.


​תלמידי הנדסת תוכנה יכולים גם להשתתף בקורסים היעודיים אבל לא יהיו רשמית בתוכנית אשלים בגלל שמשנה ג׳ הם תחת הפקולטה להנדסה. 

אנחנו פועלים מול הפקולטה ליצירת תעודת השתתפות מתאימה עבורם אבל כרגע לא יכולים להבטיח את זה.  

גם תלמידי חטיבה במדעי המחשב שהמחלקה הראשית שלהם איננה במדעי הטבע יכולים להשתתף בקורסים היעודיים אבל לא יהיו רשמית בתוכנית אשלים ולא יקבלו תעודה או איזכור בתדפיס כיוון שאינם בפקולטה למדעי הטבע.