פרופ' מירסקי יוליה- ראשת תוכנית הדוקטורט

פרופסור מן המניין  

חדר:
115
טלפון:
08-6472319
מייל:
julmir@bgu.ac.il
שעות קבלה:
 
​​http://in.bgu.ac.il/en/humsos/MigLives​​   https://youtu.be/SpmJ5iemYRM