ביום ה-  14/3/17 חל יום העו"ס בכנסת.
 
יום זה תוכנן ובוצע ע"י איגוד העובדים הסוציאליים ועמותת עו"סים שינוי ונערך בכנסת בראשותן של חברות הכנסת שולי מועלם (הבית היהודי) ואורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתינו לשעבר). ביום זה השתתפו כ-400 עו"סים וסטודנטים לע"ס מכל רחבי הארץ.
 
היום החל בטקס בו נאמו שר הרווחה מר חיים כץ, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים הגב' צפרא דוויק וחברי כנסת שונים, וחולקו בו מדליות לעו"סיות מצטיינות. לאורך כל היום נערכה תערוכת תמונות שהציגה את עולם העבודה הסוציאלית מעיניהם של עובדים ועובדות סוציאליים וסטודנטים לעבודה סוציאלית.
 
הפעילות המרכזית שהתקיימה באותו היום הייתה חמישה דיונים הקשורים לעולם העבודה הסוציאלית בוועדות השונות בכנסת. הועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול ערכה דיון על עו"ס בהתמודדות עם התמכרויות ומכורים. ועדת הקליטה, העלייה והתפוצות ערכה דיון על פערים של שפה ותרבות במסגרת עבודתם של עובדים סוציאליים ובקליטה רב תרבותית. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ערכה דיון על תפקיד העו"ס והאם יכולים לבצע את שליחותם התרבותית עם דגש על שכר ותקינה. הועדה למעמד האישה ערכה דיון על מעטפת למשפחות חד הוריות במצוקה כלכלית וחברתית, וועדת החינוך, אשר נערכה ביוזמת עמותת עו"סים שינוי, ערכה דיון על מצבם של סטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית.
 
הדיון האמור בועדת החינוך נערך ביוזמת עמותת עו"סים שינוי והשתתפו בו חברי כנסת, נציג מהות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב) והמל"ג (מועצה להשכלה גבוהה), נציגי איגוד העו"סים, ראשות מחלקות לעבודה סוציאלית וסטודנטים וסטודנטיות לעבודה סוציאלית.
בדיון הוצגו שלושה נושאים: סטנדרטיזציה בהכשרות מעשיות, החזרי נסיעות להכשרות מעשיות שאינן כלולות בשכר הלימוד ופערים בלימודי העבודה הסוציאלית בחברה הערבית.
כל דרישות עמותת עו"סים שינוי בנושאים אלו נענו, והוקצבו 60 ימים על מנת להציג את הנעשה בדבר.
 
 
*נכתב ע"י אסף אלרועי (רכז קשרי חוץ וממשל) ועדי נוסימוביץ' (רכזת גרעין בן-גוריון)