​בתאריך 26.5.21, המחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון בנגב קיימה מפגש מקוון של אנשי מקצוע, מרצים, עו"סים-מדריכים, וסטודנטים יהודים וערבים, שתרמו מהידע שלהם על מנת לגשר על פערים ולקרב לבבות בעת מבחן כפול, חיצוני ופנימי, עמו מתמודדת כל החברה הישראלית, אבל ביתר שאת תושבי הנגב והדרום. 

משתתפים: ​

פרופ' אורלי שריד, ראש המחלקה לעבודה סוציאלית: ברכות
פרופ' ורד סלונים-נבו: מצבן של משפחות בעת המתח הביטחוני הממושך
פרופ' אפרת הוס: סדנא קצרה על השימוש באמניות ליצירת מרחב שיח במצבי קונפליקט
פרופ' עליאן אלקרינאוי: מצבה של האוכלוסייה הערבית-בדואית בנגב בעת ירי טילים
פרופ' יפתחאל (המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אונ' בן גוריון): ישראל/פלסטין – המשיכות או שינוי?
ד"ר סראב אבו רביעה-קווידר -(המחלקה לאנתרופולוגיה, אונ' בן גוריו)ן: יוזמה למאבק בגזענות בקמפוס הבאר-שבעי

ארגון: ד"ר אפרים דווידי, פרופ' ורד סלונים-נבו

הנחייה: ד"ר אפרים דוידי

לחצו כאן לצפייה בהקלטת המפגש​