​​​​​​

שם העבודה: "אליבי (Alibi) – מחקר פעולה משתף עם צעירות בעבודה סוציאלית"

 

תקציר: מחקר זה עוסק בחייהן ובהתמודדותן של נערות וצעירות במצבי מצוקה וסיכון, עוני והדרה, ובמפגש עם מערכת הרווחה. במחקר זה ניסיתי ליצור מרחב שבו ידע וניסיון של צעירות שהיו והוגדרו על ידי הממסד כנערות במצבי מצוקה וסיכון, ושחלקן ממשיכות להתמודד גם כצעירות עם מצבים קשים ומורכבים, מושמע, נאסף ונחקר במשותף עימן ומהווה בסיס לפעולה משותפת שמטרתה שינוי התפיסות על אודות נערות וצעירות והטיפול עימן. מחקר הפעולה מתאר ומציע אלטרנטיבה מחקרית, תאורטית ופרקטית לעבודה סוציאלית עם נערות וצעירות

 

מנחות: פרופ' ורד סלונים-נבו

               ד"ר מיה לביא-אג'אי


תאריך אישור: 11.2019​