​​הפורום נוסד בשנת 2000 ופועל על בסיס התנדבותי, בלתי פורמאלי ומאפשר לסטודנטים ולמרצים להתנסות בפעילות אקטיביסטית משמעותית. הפורום יזם מספר מאבקים קהילתיים למען צדק חברתי ובהם מאבק נגד חוסר-ביטחון תזונתי, מאבק להגנה על זכויות עובדים סוציאליים ולקוחות נוכח הפרטת שירותי רווחה ועוד. הפורום בנה שיתופי פעולה עם סוכנויות בקהילה כמו איגוד העובדים הסוציאליים, שרותי רווחה בנגב, ארגוני סנגור, ארגוני לקוחות ואמצעי תקשורת ואנשי ציבור מקומיים וארציים. הידע שפותח בפורום הוצג בכנסים ובפרסומים בישראל ובחו"ל ושימש השראה לבתי ספר אחרים לעבודה סוציאלית ליזום פעילות דומה.

untitled.png