פרס עש פרני אקרמן
לסטודנטית שעבודתה במסגרת
ההכשרה המעשית
הצטיינה באנושיותה