​​​​​​​​​​​​​​

בתאריך ה 30.5, הוזמנו לוועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי בכנסת פרופ' ג'ולי צוויקל, פרופ' אורלי שריד וגב' מיטל סימחי. הוועדה עסקה בקידום מענים לנשים עם דיכאון לאחר לידה וכללה את יו"ר הוועדה ח"כ מירב בן ארי, ח"כ יהודה גליק, ח"כ פנינה תמנו-שטה, נציגים מטעם משרד הבריאות וביטוח לאומי, חוקרים בתחום דיכאון סב לידתי וארגונים הפועלים בהתנדבות לקידום הנושא. במסגרת הוועדה הוצגו ממצאי הדוקטורט של מיטל, אשר נערך בהנחיית פרופ' ג'ולי צוויקל ופרופ' אורלי שריד. המחקר אשר נערך במימון המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות הבריאות עוסק בנושא העדפות טיפול בתסמיני דיכאון לאחר לידה והינו מחקר חלוץ בארץ.  

​שכיחות דיכאון לאחר לידה (דל"ל) באוכלוסייה הכללית בארץ ובעולם, נעה בין 10-20%. 

לנשים החוות דל"ל סיכונים נפשיים וגופניים. תסמיני הדל"ל משפיעים גם על התינוק.
התערבות מוקדמת ויעילה בטיפול בדל"ל הינה דרך מקובלת של החברה להקל על סבלה של האם ולהחזירה לתפקוד במארג החברתי. ממצאי המחקר עשויים לסייע בגיבוש מדיניות בתחום ותכניות שתקדמנה התנהגויות בריאות של אימהות תוך הבנה מעמיקה יותר של העדפות האימהות ובכך לסייע לתכנן חלופות טיפול שתתאמנה למגוון קבוצות נשים בישראל המתמודדות עם השלכות של דל"ל. הדיון בוועדה היה משמעותי, תרם להעלאת הנושא על סדר היום וקידם פעילות ברמה המדינית לטובת האם, היילוד והמשפחה. 


thumbnail_IMG_20180604_174000.jpg