גב' מורן מקמל
 
 
מורן מתנדבת זה מספר שנים במסגרת "סטודנטים באב"ג למען מבקשי מקלט ופליטים" וכבר היה לה קשר חזק עם קהילת הפליטים סודנים בערד. בתחילת ההכשרה היא יצאה להכיר באופן שיטתי גם את הפליטים האריתריים בעיר, ולמדה מכל הפליטים על הדרך בה הם מתמודדים עם בעיות בריאות על המשאבים העומדים לרשותם ועל החסמים וקשיים איתם הם מתמודדים בנושא.  
 
במסגרת הכשרתה היא מקדמת, יחד עם מתמחה לרפואה בבי"ח סורוקה,תהליך המיועד להתגבר על חסמים לנגישות לטיפול רפואי בביה"ח,  בין היתר ע"י הכשרת והפעלת "נאמני אשפוז "מקרב סטודנטים ועובדים בביה"ח ומפעילה מערך של מתנדבים ישראלים שמלווים פליטים לביה"ח בכל שעות היום והלילה.  

בשיתוף
עם ארגונים אחרים , מורן בחנה היבטים קהילתיים (בערד) ומוסדיים (בחולות) ואספה וניתחה מקרים של קשיים בהם התמודדו פליטים, ומנסה לקדם פתרונות.
 
פעילותה של מרון היא חוליה נוספת וייחודית במורשת של פעילות רבת השנים של סטודנטים מהמחלקה לעבודה סוציאלית למען אוכלוסיית מבקשי המקלט, אוכלוסייה שסובלת ממצוקות רבות וזוכה למענים מוגבלים. פעילותה של מורן במסגרת הכשרתה היא המשך ישיר לפעילותה ההומניטארית-התנדבותית רבת השנים למען מבקשי המלקט בדרום.
 
 ייחודה של מורן בכך שהיא הצליחה, על סמך על לימודיה בכיתה ובשדה וניסיונה כמתנדבת, לשלב בין כלים מקצועיים להתערבות עם פרטים והקהילות לבין גישתה ההומניסטית והאנושית ומחויבותה החברתית, אלה שהובילו אותה ללימודי השלמה לעבודה סוציאלית.
 
פעילותה של מורן,  הן עם מבקשי המקלט והן עם המתנדבים והשירותים איתם היא עובדת, מבוססת על הכלה של האחר תוך התייחסות לצרכיהם , לערכיהם ולאורחות חייהם.  הפעילות למען האחר, הסובל והמדוכא, היא טבעית עבורה והיא רואה בה דרך חיים ושליחות אנושית.

מורן
מהווה דוגמא יוצאת דופן של מחויבות לערכים ולבני אדם, של מוכנות לתת עדיפות לאחר, ושל יכולת ליצור קשר בלתי-אמצעי עם נשים, גברים וילדים תוך כדי גילוי יחס שוויוני, מקבל ומכבד לאחר. בדרך זו היא יצרה קשרי עבודה ושיתוף פעולה ואף קשרי חברות עם מספר רב של פליטים, וזכתה להערכה רבה ושיתוף פעולה מנציגי ארגונים שונים שקשורים לפליטים בכל הארץ.
 
בעבודתה היום-יומית, במחויבותה לאחר ובאנושיותה אנו רואים במורן ממשיכת דרך טבעית לדרכה ועבודתה של מייסדת המחלקה, עו"ס פרני אקרמן.