פרופ' פנינה מוצפי הלר

פרופסור חבר  

חדר:
חדר 347, קומה 3, בניין 72
טלפון:
08-6472035
מייל:
pnina@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום שלישי 10:00-11:00