27 יול' 2020

המחקר יעסוק בהומו סביוניוס: ההבניה של המובן מאליו (common sense) ניאו-ליברלי בסיפורי החיים של דיירי שכונות חדשות בישראל.

מטרת המחקר היא לזהות את הפרויקטים של העצמי ושל המובן מאליו המשוקעים בשיח ובפרקטיקות היום-יומיות של מעמדות הביניים החדשים ושל המעמד הבינוני הנמוך כפי שהם עולים מסיפורי המוביליות מרחבית-חברתית.
הבניית העצמי הניאו-ליברלי כיזם (לוקח ומחבק סיכונים, ושואף למקסם סיכונים הוא במרכז הפרויקט הניאו-ליברלי. 
השאלה המנחה אותנו היא האם וכיצד מובן מאליו ניאו-ליבראלי מתפתח בקרב מעמדות הביניים והבינוני הנמוך בישראל.
המחקר ייעשה באמצעות סיפורי חיים ותצפיות אתנוגרפיות