14 יול' 2019

קבוצת המחקר שפרופסור ניר אביאלי עומד בראשה יחד עם פרופ' גדעון שלח מהחוג ללימודים אסיה באוניברסיטה העברית זכתה
ב-
residency של שישה חודשים (מענק מחקר ושהות ממומנת) במכון ללימודים מתקדמים
שבאוניברסיטה העברית.

 

קבוצת המחקר תעסוק בקשר שבין בעלי חיים לבני אדם בעולם הסיני מפרספקטיבה היסטורית ותרבותית, ותבחן את התפקידים שבעלי חיים ממלאים בפועל ובאופן מטאפורי במרחב החברתי והתרבותי בצפון מזרח אסיה. בקבוצת המחקר לוקחים חלק היסטוריונים, ארכאולוגים, אנתרופולוגים, חוקרי דת, תרבות, אמנות וספרות, אשר ייצרו יחד תמונה שלמה ומורכבת של המופעים, הייצוגים, התפקידים והתפיסות של בעלי חיים קיימים (סוסים, כלבים, תרנגולות, חזירים, תאו-מים, דגים וחסילונים) ומיתולוגיים (דרקונים, חדי קרן) במרחב ההשפעה התרבותי הסיני, אשר כולל לצד סין ארצות שכנות אשר אמצו מרכיבים סיניים. הקבוצה תבחן את יחסי הגומלים שבין בע"ח ובני אדם במרחב זה מאז התקופה הפרהיסטורית ועד ימינו, תוך הדגשת תהליכים של ביות, פולחן, ואכילה, לצד ביטויים אמנותיים של יחסים אילו. באופן זה הקבוצה תציע פרספקטיבה חדשה למחשבה על החסים שבין בני אדם לסביבה.