$$Events$$

17 יונ' 2020
12:00
-13:30

https://zoom.us/j/94022779226
Meeting ID: 940 2277 9226

לצפייה בהקלטת ההרצאה בזום - לחצ/י כאן 

יובל קרמניצר -   המלך הוא ערום: סמכותנות ותקשורת, בין החדש לישן
 

יובל קרמניצר -   המלך הוא ערום: סמכותנות ותקשורת, בין החדש לישן
 

יובל קרמניצר -   המלך הוא ערום: סמכותנות ותקשורת, בין החדש לישן
 

פוסטר הסמינר בפורמט PDF

יובל קרמניצר

  המלך הוא ערום: סמכותנות ותקשורת, בין החדש לישן

The Naked King:
Authoritarianism and Media, between Old and New. 

 

תקציר:

העלייה של מנהיגים סמכותנים מן הזן החדש מחייבת בחינה מחדש של מושג יסוד של התיאוריה החברתית והפוליטית, כגון סמכות, כריזמה, ולגיטמציה.

המאפיין המובהק של מנהיגים סמכותנים מן הזן החדש,אשר קונים אחיזה ברחבי המרחב הדמוקרטי-ליברלי, הוא יכולתם לעבור על הכללים הלא כתובים של המשחק הפוליטי. לנוכח עלייתו לשלטון של דונלד טראמפ  - המביא מגמה זו לידי ביטוי קיצוני -  חוקרים ופרשנים מצאו עצמם ללא הסבר: הפרה של נורמות ומוסכמות שברגיל מביאה לסיום מיידי של קריירות פוליטיות, מתגלה כסוד כוחם החמקמק של פוליטיקאים מן הזן החדש, והופכת בידם למנגנון של גיוס תמיכה ולגיטימציה. מאפיין ייחודי זה עומד מאחורי התדהמה שהכתה בפרשנים ומומחים, בבואם להתמודד עם התופעה. מה שמרתק את מבטם של המתבוננים, באימה או בהערצה, הוא האופן שבו פוליטיקאים מן הזן החדש הופכים למוחשי את הממד השתוק של החיים החברתיים, כללים שברגיל אנו מצייתים להם מבלי שיש ביכולתנו לנסחם. נדמה שרק ההפרה של הכללים הלא כתובים מעניקה להם נראות, והיא שעומדת מאחורי ההילה הייחודית האופפת פוליטיקאים מן הזן החדש, אשר מפגינים בהפרה זו כוח חברתי מסתורי. מאפיין זה הוא גם הסיבה למבוכה הביקורתית העמוקה שמלווה את עליית הכח החדש.

 ניתן לבאר את האתגר הביקורתי באמצעות פנייה למשל הנודע, והפרדיגמטי, אודות בגדי המלך החדשים. לתיאוריה הביקורתית יש מגוון רחב של כלים ואסטרטגיות המבוססים על חשיפה: חשיפה של כזב אידאולוגי, של מנגנוני כוח חבויים, של קודים סמויים. ההנחה המובלעת של פרקטיקות ביקורתיות אלה היא שהכוח שבשמו מושלים בנו הוא כסות, וחשיפה של הכזב הגלום, של התשוקה הקטנונית לכוח שמאחורי הבטחות פוליטיות, למשל,  תותיר את המתיימרים להחזיק בכוח חשופים וחסרי הגנה, אנושיים וחלשים, בדיוק כמונו. את הכח הפוליטי החדש, לעומת זאת, ניתן לדמות למלך שמכריז בראש חוצות על עירומו. כיצד לבקר - להבין ולהיאבק כנגד - כוח המכריז על היותו כוח? מהם התנאים שמאפשרים כוח הנבנה על חשיפה?

בהרצאה אבקש להשתמש בהתפתחויות של העת האחרונה על מנת לבחון מחדש את היחס שבין לגיטמציה, כריזמה, והפרה של כללים, בתפר שבין תיאוריה חברתית ותיאוריה פוליטית. אדון גם בזיקה בין הפנייה של הכוח הפוליטי החדש למגונה, ובין התפתחויות באמצעי התקשורת.

 

יובל קרמניצר הוא עמית מחקר במרכז מינרבה רוזנצוויג באוניברסיטה העברית ובבית הספר לפילוסופיה, בלשנות, ולימודי מדע באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלו עוסק במושג החמקמק של החוק הלא כתוב, ומשלב תובנות ושיטות מחקר מתחום הפילוסופיה, הסוציולוגיה, הספרות וחקר התקשורת. את עבודת הדוקטורט שלו, שעסקה בניהיליזם ובחוק הלא כתוב השלים באוניברסיטת קולומביה. מחקרו הנוכחי מתמקד באופן שבו מנהיגים מדגם ה׳סמכותנות החדשה׳ משתמשים בהפרה של חוקים לא כתובים כמנגנון לגיוס ולגטימציה, ובתמורות שמחוללים אמצעי התקשורת במושג ה״המון״.  יובל שוקד בימים אלה על כתיבת ספר בנושא, ובינתיים מאמר קצר יופיע בגיליון הקרוב (אביב 2020) של תיאוריה וביקורת. פרסומים מעבודתו הופיעו באנגלית, סלובנית ועברית.

https://zoom.us/j/94022779226

Meeting ID: 940 2277 9226