03 יונ' 2020
12:00
-13:30

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98443284057

ועכשיו גם עם הקישור לזום

https://zoom.us/j/98443284057

Meeting ID: 984 4328 4057

Find your local number: https://zoom.us/u/aXkb21gST

עמית קפלן - על עבודות שקופות בשוק העבודה

עמית קפלן - על עבודות שקופות בשוק העבודה 

עמית קפלן - על עבודות שקופות בשוק העבודה 

פוסטר הכנס בפורמט PDF

עמית קפלן 

על עבודות שקופות בשוק העבודה

 

תקציר:

מחקר זה מתמקד בעבודות שקופות בשוק העבודה, כלומר, בפרקטיקות המבוצעות במקום העבודה אף שאינן מוגדרות באופן פורמלי כ"עבודה" ואינן זוכות להכרה או גמול כספי. בעוד רוב המחקרים בעולם ובישראל התמקדו בעבודות שקופות בבית, מחקר זה מפנה את נקודת המבט אל עבודה שקופה הנעשית בשוק.

המחקר מתבסס על מתודה מעורבת של שיטות מחקר איכותניות וכמותניות. בשלב הראשון נערכו 12 ראיונות קבוצתיים, תשעה עם נשים ושלושה עם גברים, העובדות.ים בשכר. בקבוצות נכלל מגוון רחב של משתתפות.ים ממיקומים חברתיים שונים, מגוון המאפשר לחלץ מרחב של פרקטיקות ותפיסות העולות מניסיונם/ן של המשתתפים/ות, תוך התמקדות בנשים. בשלב השני, בהתבסס על ידע שעלה מהראיונות הקבוצתיים, נבנה שאלון ובוצע סקר בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה העובדת בשכר בישראל בטווח הגילים 25–65 (n=965). הסקר בחן את שכיחותן של עבודות שקופות במקומות העבודה, ואת השלכותיהן על הפעילות בשוק העבודה ועל הקידום בו.

המחקר חושף כי עבודה שקופה במקום העבודה היא חלק בלתי נפרד מהעבודה בשכר, את הביטויים השונים שלה ותפיסות שונות לגבי המנגנונים המייצרים את שקיפותה. המחקר מצביע על הבחנה בין סוגים שונים של פרקטיקות שקופות, הקשורה למגדר ולמיקומים חברתיים נוספים ועל כך שעבודות שקופות בעבודה מהוות מנגנון ממוגדר של שכר, החוצה גבולות של אתניות, מעמד, פרופסיות, עיסוקים ודרגות בארגון. בכך מחקרנו מצביע על הצורך בחשיבת עומק על מושג ה"עבודה".

ד"ר עמית קפלן היא סוציולוגית, מרצה בכירה בבית הספר לממשל וחברה, וראשת התכנית לתואר שני בלימודי משפחה, המכללה האקדמית תל אביב יפו. תחומי המחקר שלה הם משפחות, שוק העבודה ומדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית, אודותיהם פרסמה מאמרים בכתבי עת דוגמת:

 European Journal of Population, Journal of Family Issues, Demographic Research, Human Reproduction, Population Research and Policy Review.