18 נוב' 2020
-23:50

יפורסם בהמשך

לסטודנטיות.ם שלום רב,

 

אנו מקוים שאתם בקו הבריאות וכבר עובדים על הגשת מטלות סופיות בתואר.

לקראת הגשת בקשה להכנת אישור זכאות לתואר שני במזכירות המחלקה, סטודנטים.יות במסלול הכללי חייבים להבחן בבחינת גמר. הבחינה מתקיימת עם תום השנה השנייה ללימודים ובתנאי שהסטודנטים.ות השלימו את כל חובות התואר וממוצע ציוניהם.ן בקורסים הוא 75 לפחות. הציון מורכב ממוצע הציונים של שני שופטים לפחות.

 

בחינת הגמר תתקיים בעל-פה בתאריכים 11.11.20 וב- 18.11.20 בשעה שתפורסם בהמשך.
יש לשריין את שני המועדים!

הבחינה תתקיים בזום או באופן פרונטלי בהתאם למצב והנחיות מעודכנות של האוניברסיטה והרשויות המוסמכות.

רשאים להשתתף בבחינה סטודנטים במסלול הכללי שצברו לזכותם 36 נקודות זכות בממוצע 75 לפחות: השלימו את לימודיהם, הגישו מטלות בכל הקורסים וקיבלו ציונים בכל הקורסים.

 

 

פרוט מבנה בחינת הגמר:

 

1. בחינת הגמר מהווה 15% מציון התואר השני והיא תהיה בחינה בעל-פה.

 

2. כל נבחן.ת יכין/תכין הרצאה של 10-15 דקות בנושא סוציולוגי או אנתרופולוגי. 
מדובר בכל סוגיה, מקרה, שאלה, או בעיה שהעסיקה אתכם.ן במשך הלימודים או באחד מהשיעורים שלמדתם.ן, כולל סוגיות תיאורטיות או אמפיריות ודרכם תוכלו להראות שליטה בסוגיות  סוציולוגיות או אנתרופולוגיות. מומלץ להתבסס על עבודה שכתבתם באחד הקורסים.

 

3. לאחר ההרצה על הנבחן.ת לענות על שאלות מהבוחנים ו/או מקהל הנוכחים.ות.

 

4. יש להישאר בבחינה עד תום כל פרזנטציות של כל הסטודנטים הנבחנים האחרים בבחינה.

5. עד כשבוע לפני מועד הבחינה, ובכל מקרה לא יאוחר מתאריך  6.11.2020, יש לשלוח תקציר באורך שלא יעלה על עמוד אחד של ההרצאה אל מזכירות המחלקה  liorgu@bgu.ac.il   

יש לצרף רשימה  ביבליוגרפית של לפחות 10 פריטים באנגלית ובעברית.

להתייעצויות ניתן לפנות אל ד"ר יוליה לרנר julialer@bgu.ac.il

 

יש להירשם לבחינה ולקבל אישור השתתפות אצל ליאור גיא, רכזת סטודנטיםliorgu@bgu.ac.il   לכל המאוחר עד 1.10.20

 

 

באיחולי ההצלחה ובריאות טובה!

 

ד"ר יוליה לרנר, יו"ר ועדת הוראה MA

ד"ר אנדרה לוי, ועדת הוראה MA