10 יונ' 2020
09:45
-17:45

9:45: מושב ראשון - https://zoom.us/j/92179556382
11:30: מושב שני - https://zoom.us/j/91662771021
14:15: מושב שלישי - https://zoom.us/j/93944830911
16:00: מושב רביעי - https://zoom.us/j/99340410108

09:45: מושב ראשון        - זום לחדר כניסה - https://zoom.us/j/92179556382

11:30: מושב שני            - זום לחדר כניסה - https://zoom.us/j/91662771021

14:15: מושב שלישי        - זום לחדר כניסה - https://zoom.us/j/93944830911

16:00: מושב רביעי         - זום לחדר כניסה - https://zoom.us/j/99340410108

פוסטר הכנס בפורמט PDF

חוברת התקצירים עבור כלל ההרצאות

דף האירוע בפייסבוק