פרופ' ניר אביאלי - ראש המחלקה

פרופסור חבר ראש המחלקה

חדר:
חדר 361, קומה 3, בניין 72
טלפון:
08-6472075
מייל:
avieli@bgu.ac.il
שעות קבלה:
יום שלישי 12:00-13:00
קורות חיים ​דף פרופיל