סטודנטים הלומדים בתוכנית הדו מחלקתית סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם לימודי מדינת ישראל, או בתוכנית אחרת בה הם נדרשים ללמוד את הקורס החברה הישראלית-היבטים סוציולוגיים אנתרופולוגיים מספר 168-1-0381
עליכם להירשם וללמוד גם את קורס החובה לשנה ב': החברה הישראלית - א, 102-1-0019 והחברה הישראלית - ב 102-1-0029, במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 
הקורסים אינם זהים ולכן נדרשים ללמוד את שניהם בכל אחת מהמחלקות.