ספרים שהתפרסמו בעברית (באנגלית בהמשך)

רם, אורי. 2019 [צפוי]. הסוציולוגיה הישראלית: היסטוריה רעיונית, 1882-2018. מכון בן גוריון, אוני. בן גוריון.

גוטמן, יפעת. 2018. תפקיד האקטיביזם של הזיכרון בתהליכי פיוס בהיבט השוואתי. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, מכון תמי שטינמץ למחקרי שלום. 

איסמעיל נאשף, 2017, ערבית: סיפורה של מסכה קולוניאלית, ון ליר והקיבוץ המאוחד

אסמעאיל נאשף, 2016, ילדות יוני: טרגיות בספרות ילדים, תאמר לחינוך קהילתי

רם אורי, 2015, שובו של מרטין בובר: המחשבה הלאומית והחברתית בישראל מבובר עד הבובריאנים, הוצאת רסלינג, תל-אביב.

לרנר יוליה ורבקה פלדחי (עורכות), 2012. 'רוסים' בישראל: הפרגמטיקה של תרבות בהגירה. ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.

דניאל ממן, זאב רוזנהק, 2009, בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי, ירושלים ותל-אביב, מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד.

ינאי ניצה, אלאור תמר, לובין אורלי, נווה חנה, (עורכות), 2007. דרכים לחשיבה פמיניסטית. רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

אורי רם, ניצה ברקוביץ (עורכים), 2006, אי/שייויון, באר שבע, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון

אורי רם, 2006, הזמן של הפוסט: לאומית והפוליטיקה של הידע בישראל, תל-אביב, רסלינג.

דהאן-כלב, הנרייט, ניצה ינאי וניצה ברקוביץ (עורכות) 2005. נשים בדרום: מרחב, פריפריה, מיגדר, באר שבע: מכון בן־ גוריון לחקר ישראל.

אורי רם, 2005, גלובליזציה של ישראל: מק'וורלד בתל אביב, ג'יהאד בירושליםתל-אביב, רסלינג.

דני פילק, אורי רם (עורכים), 2004, שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובלי, ירושלים ותל-אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד/מכון ון ליר בירושלים.

רז, אביעד. 2004. תרבות ארגונית. רעננה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

רז אביעד. 1996. שיחת קיבוץ. הוצאת קיבוץ בארי

אורי רם (עורך), 1993, החברה הישראלית: היבטים ביקורתייםתל-אביב, ברירות.

רז אביעד. 1992. שערי קהילה, תל-אביב, הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

 

Books Published by Faculty

Thiemeyer, Thomas, Jackie Feldman and Tanja Seider. 2018, Erinnerungspraxis zwischen Gestern und Morgen: Wie wir uns heute an NS-Zeit und Shoah erinnern (Memory Praxis between Yesterday and Tomorrow: How we Remember the Period of National Socialism and the Shoah Today), Tubingen: Tubingen Vereinigung für Volkskunde

Feldman, Jackie. and Skinner, J. 2018. "Tour Guides as Cultural Mediators: Performance and Positioning", edited special issue. Ethnolgica Europea 48(2).

Ram Uri, 2018, Israeli Sociology: Text in Context, New York: Palgrave Macmillan

Nir Avieli, 2017, Food and Power: A culinary Ethnography in Israel, University of California Press.

Sharot, Stephen. 2017.  Love and Marriage across Social Classes in American Cinema. Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan

Gutman, Yifat, 2017, Memory Activism: Reimagining the Past for the Future in Israel-Palestine, Vanderbilt University Press, Nashville, TN

 Gutman, Yifat, Adam Brown, and Amy Sodaro (eds.), 2017, Memory and the Future: Transnational Politics, Ethics and Society, Palgrave Macmillan, Basingstoke, England; New York

 Feldman, Jackie.  2016. A Jewish Guide in the Holy Land: How Christian Pilgrims Made Me Israeli. Bloomington: University of Indiana Press

Raz, A. and S. Schicktanz, 2016Comparative Empirical Bioethics: Dilemmas of Genetic Testing and Euthanasia in Israel and Germany. Berlin: Springer

Levy, André, 2015, The Return to Casablanca: Jews, Muslims, and an Israeli Anthropologist, Chicago, Chicago University Press.

Markowitz, Fran, Stephen Sharot and Moshe Shokeid, eds. 2015. Toward an Anthropology of Nation Building and Unbuilding in Israel. Lincoln: University of Nebraska Press.

Alison Shaw and Aviad Raz (Eds.),2014, Cousin marriages: between tradition, genetic risk and cultural changeOxford: Berghan Press

Markowitz, Fran. (ed.) 2013. Ethnographic Encounters in Israel: Poetics and Ethics of Fieldwork. Indiana University Press (225 pages).

 Avieli Nir. 2012. Rice Talks: Food and Community in a Vietnamese Town.

Bloomington: Indiana University Press.

Nashif, E., 2012. The Architecture of Loss: The question of contemporary Palestinian CultureBeirut: Dar al Farabi (400 pages, Arabic).

 Yanay, N. 2012. The Ideology of Hatred: The Psychic Power of Discourse. New York: Fordham University Press.

Maman, Daniel and Zeev Rosenhek, 2011. The Israeli Central Bank: Political Economy, Global Logics and Local Actors, Abingdon and New York, Routledge, (177 pages).

 Nashif, E., 2011  (Un)Writing Israel: Palestinians Researchers Writing On Israeli SocietyRamallah: Madar, The Palestinian Forum for Israeli Studies (246 pages).

 Uri Ram. 2011. Israeli Nationalism: Social Conflicts and the Politics of Knowledge. London: Routledge (190 pages).

Markowitz, Fran. 2010. Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope. University of Illinois Press, in the series: Interpretations of Culture in the New Millennium (220 pages + vii-xiv).

 Nashif, E., 2010. Gradus for Opening the Episteme. Ramallah: Muwatin, The Palestinian Institute for the Study of Democracy (239 pages, Arabic).

Raz, A. 2009. Community Genetics and Genetic Alliances: Eugenics, Carrier Testing, and Networks of Risk. NY and London: Routledge (194 pages).

 Feldman, J. (2008). Above the Death Pits, beneath the Flag: Youth Voyages to Holocaust Poland and the Performance of Israeli National Identity. New York: Berghahn Press.

Nashif, E., 2008. Palestinian Political Prisoners: Identity and community. London: Routledge (236 pages).

 Uri Ram. 2007. The Globalization of Israel: McWorld in Tel Aviv, Jihad in Jerusalem. New York: Routledge (200 pages).

Levy, André and Alex Weingrod (eds.) 2005. Homelands and Diasporas: Holy Lands and Other Places.  Stanford: Stanford University Press.

 Nashif, E., 2005. The Unraveling of Zionism: The ideological framework of the Israeli city. Ramallah: Ibrahim Abu Lughod Institute of International Studies, (78 pages) (Arabic).

Raz, A. 2005. The Gene and the Genie: Tradition, Medicalization, and Genetic Counseling in a Bedouin Community. Durham, NC: Carolina Academic Press, Ethnographic Studies in Medical Anthropology Series (168 pages).

 Markowitz, Fran and Anders H. Stefansson (eds.). 2004. Homecomings: Unsettling Paths of Return. Lexington Books (216 pages).

Raz, Aviad 2002. Emotions at Work: Normative Control, Culture and Organizations. Harvard University Press (Asia Center) (275 pages).

 Maman, Daniel, Eyal Ben-Ari and Zeev Rosenhek (eds.), 2001Military, State and Society in Israel: Theoretical and Comparative Perspectives. New Brunswick: Transaction Publishers (434 pages).

Markowitz, Fran. 2000. Coming of Age in Post-Soviet Russia. University of Illinois Press (237 pages + ix-xvi).

 Markowitz, Fran and Michael Ashkenazi (eds.) 1999. Sex, Sexuality, and the Anthropologist. University of Illinois Press (235 pages).

Berkovitch, Nitza. 1999From Motherhood to Citizenship: Women's Rights and International Organizations. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press

 Raz, Aviad 1999. Riding the Black Ship: Japan and Tokyo Disneyland. Harvard University Press (The Council on East Asian Studies). (261 pages).

Uri Ram. 1995. The Changing Agenda of Israeli Sociology: Theory, Ideology and Identity. New York: State University of New York Press (323 pages).

 Markowitz, Fran. 1993. A Community In Spite of Itself: Soviet Jewish Emigrés in New York. Smithsonian Institution Press (317 pages+ vii-xvi).