לתלמידים המשלבים לימודי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם המחלקה לכלכלה במסלול דו מחלקתי:

 
יש ללמוד קורסי סטטיסטיקה במחלקה לכלכלה. יינתן פטור, ללא נקודות זכות, מקורס סטטיסטיקה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה שבמקומו יש ללמוד במהלך שנים ב' ו-ג' קורסי בחירה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באותו היקף.
 
קורס שיטות מחקר כמותיות יש ללמוד במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.
 
בברכה,
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה