מוני כחלון, בוגר המחלקה | בעלים של חברת תיירות האוכל ״בוקא סיורים״

מוני כחלון, בוגר המחלקה
בעלים של חברת תיירות האוכל ״בוקא סיורים״

"הלימודים בתואר הראשון קשורים קשר הדוק למה שאני עושה היום. הם קשורים בגלל שהם הצליחו לדייק סקרנות מאוד מעורפלת שהייתה לי בנוגע לאנשים ולמה שמניע אותם וכן נתנו לי את ההבנה שיש אנשים שעוסקים בלי להתנצל במה שמעניין אותם ומצליחים אפילו להתפרנס מזה. בשנה הראשונה הבנתי לראשונה שאפשר להגיד משהו על תרבויות דרך האוכל שלהן; בשנה השנייה למדתי איך לנסח לעצמי את הדברים שמעניינים אותי ולחקור אותם; ובשנה השלישית למדתי שאקטיביזם ומעורבות חברתית יכולים להיות משולבים בחיי היום יום שלי. הלימודים, הסגל והאנשים שפגשתי השפיעו ומשפיעים מאוד על המקצוע שבחרתי לעצמי. ולא יכולתי להיות יותר מרוצה ממנו".