קורסי חובה – שנה א'
 
 
שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
138.1.0171
138.1.0181
ד"ר עדו נבו
5
א'
16:00-18:00
 
שנתי
מתרגלים\ות:
יעל שגיב
אור בלאן
מיכל אנגל
138.1.0241
138.1.0251
ד"ר אבי סגל
5
א'
14:00-16:00
 
שנתי
מתרגלים\ות:
לירז יפה
יואב גלאי
אור בלאן
מבוא לפוליטיקה וממשל
138.1.0261
ד"ר נועם הופשטטר
6
א'
ה'
12:00-14:00
8:00-10:00
 
א'
מתרגלים\ות:
רנן יזרסקי
יואב גלאי
שירלי גורדון
138.1.0261
ד"ר הגר קוטף
5
ב'
ד'
8:00-10:00
8:00-10:00
 
א'
מתרגלים\ות:
רן צורף
סמדר יוגב
רנן יזרסקי
138.1.0121
ד"ר דני פילק
5
ב'
ד'
8:00-10:00
8:00-10:00
 
ב'
מתרגלים\ות:
שירלי גורדון
סמדר יוגב
יואב גלאי
 
 
קורסי חובה – שנה ב'
 
 
שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
138-1-0291
138.1.0621
ד"ר גל אריאלי
4
ג'
14:00-16:00
 
שנתי
138.1.0151
138.1.0161
ד"ר מנחם רצון
6
ב'
14:00-16:00
 
שנתי
מתרגלים\ות:
מיכל רותם
גיא קליין
138.1.0147
* חובה בתוכנית המורחבת
* בחירה בתוכנית 54\28 נק"ז
ד"ר מיכל גבעוני
4
ב'
ד'
8:00-10:00
14:00-16:00
 
א'
מתרגל:
רן צורף
 
 
קורסי תשתית
 
 
שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
187.1.0019
187.1.0029
ד"ר שרון פרדו
4
ב'
16:00-18:00
 
שנתי
138.1.0193
138.1.0203
ד"ר עופר ישראלי
4
ג'
8:00-10:00
 
שנתי
138.1.0133
138.1.0143
ד"ר קובי לוי-דביר
4
א'
10:00-12:00
 
שנתי
138.1.0152
עומרי שמיר
4
א'
ד'
12:00-14:00
14:00-16:00
 
ב'
סקרים, דעת קהל ומה שביניהם
138.1.0233
ד"ר גל אריאלי
4
ב'
ד'
10:00-12:00
8:00-10:00
 
ב'
 
 
קורסי בחירה
 
 
שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
פוליטיקה בינלאומית ומלחמה
138.1.0202
138.1.0212
ד"ר אבי סגל
4
א'
18:00-20:00
 
שנתי
138.1.0362
138.1.0372
נועם יורן
4
ה'
12:00-14:00
 
שנתי
138.1.0420
138.1.0642
ד"ר אחמד סעדי
4
ג'
14:00-16:00
 
שנתי
138.1.0641
138.1.0642
* התמחות פוליטית
* יש לעבור ראיון קבלה
סיון פיסטרוב
4
ג'
10:00-12:00
 
שנתי
138.1.0127
138.1.0137
* התמחות פוליטית
* יש לעבור ראיון קבלה
ערן צין
6
ג'
10:00-12:00
 
שנתי
138.1.0122
138.1.0123
ד"ר הנרייט דהאן-כלב
4
ב'
14:00-16:00
 
שנתי
187.1.0039
187.1.0392
* נלמד באנגלית
ד"ר שרון פרדו
4
ג'
12:00-14:00
 
שנתי
138.1.0093
* נלמד באנגלית
ד"ר יוליה זלמינסקי
ב'
ה'
4
18:00-20:00
10:00-12:00
 
א'
187.1.0139
ד"ר דינה זיסרמן
א'
ד'
4
12:00-14:00
14:00-16:00
 
א'
187.1.0021
ד"ר שרון פרדו
ב'
ד'
4
10:00-12:00
10:00-12:00
 
א'
187.1.0013
ד"ר יאיר זלטנרייך
ב'
4
12:00-14:00
 
א'
187.1.0043
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
א'
4
16:00-20:00
 
א'
187.1.0053
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
ג'
2
18:00-20:00
 
א'
187.1.0063
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
ג'
2
12:00-14:00
 
א'
138.1.0150
ד"ר ישי מנוחין
ב'
2
10:00-12:00
 
ב'
138.1.0057
ד"ר עדו נבו
א'
2
12:00-14:00
 
ב'
138.1.0049
ד"ר אחמד סעדי
ב'
ד'
4
16:00-18:00
12:00-14:00
 
ב'
138.1.0108
דרור קוכן
א'
2
14:00-16:00
 
ב'
138.1.0213
ד"ר בקי קוק
ג'
2
16:00-18:00
 
ב'
187.1.0012
ד"ר דינה זיסרמן
א'
ד'
4
12:00-14:00
16:00-18:00
 
ב'
138.1.0113
ד"ר אפרים דוידי
ג'
2
10:00-12:00
 
ב'
187.1.0109
גב' אלמה ורדרי-קסלר
א'
2
10:00-12:00
 
ב'
כלכלה פוליטית
138.1.0431
ד"ר נועם יורן
ה'
2
14:00-16:00
 
ב'
עירוניות ופוליטיקה
138.1.0174
ד"ר חיים יעקובי
ד'
2
12:00-14:00
 
ב'
סקרים, דעת קהל ומה שביניהם
138.1.0233
* חובה לתלמידי התוכנית המורחבת
* קורס בחירה לתלמידי התוכנית ל-54 נק"ז
ד"ר גל אריאלי
ב'
ד'
4
10:00-12:00
8:00-10:00
 
ב'
המודרניות בקולנוע האירופי
187.1.0083
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
א'
4
16:00-20:00
 
ב'
חזונות של המודרניות
187.1.0093
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
ג'
2
16:00-18:00
 
ב'
טראומה תרבותית בישראל\גרמניה
187.1.0073
* נלמד באנגלית
ד"ר מיכאל אלם
ג'
2
12:00-14:00
 
ב'
סדנת מצטיינים
138.1.0293
* מותנה באישור רישום לסדנה במזכירות המחלקה
* מיועד לשנה ג'
ד"ר גל אריאלי
ד'
2
16:00-18:00
 
ב'
 
 
סמינרים
 
 
שם הקורס
מרצה
נק"ז
יום
שעה
כיתה
סמסטר
היסטוריה חברתית של עובדים בישראל
138.1.0262
138.1.0263
ד"ר שני בר-און
4
ה'
10:00-12:00
 
שנתי
138.1.0153
138.1.0163
ד"ר יונתן מנדל
4
ה'
14:00-16:00
 
שנתי
זהויות ופוליטיקה בגלות השחורה
192.1.0041
192.1.0051
ד"ר לין שלר
4
ג'
14:00-16:00
 
שנתי
138.1.0282
138.1.0292
ד"ר דינה זיסרמן
4
א'
14:00-16:00
 
שנתי
138.1.0088
138.1.0098
ד"ר יוסי אמיתי
4
ג'
18:00-20:00
 
שנתי
138.1.0701
138.1.0711
ד"ר מאיה רוזנפלד
4
א'
12:00-14:00
 
שנתי
138.1.0342
ד"ר נועם כוכבי
4
א'
16:00-18:00
 
שנתי
138.1.0129
138.1.0139
ד"ר בקי קוק
4
ד'
10:00-12:00
 
שנתי
גבולות וסכסוכים טריטוראליים
138.1.0075
138.1.0085
פרופ' דיויד ניומן
4
ד'
16:00-18:00
 
שנתי
187.1.0023
187.1.0033
ד"ר יאיר זלטנרייך
4
ב'
10:00-12:00
 
שנתי
קוסמופוליטיות
138.2.0003
* קורס תואר שני. יפתחו 3 מקומות לסטודנטים בשנה ג' בתואר ראשון, מותנה בראיון עם המרצה
ד"ר מיכל גבעוני
4
ב'
ד'
12:00-14:00
12:00-14:00
 
ב'