​​  

קורסים בחטיבת אדנאוור ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

האיחוד האירופי: זהויות, אזרחות ולאומיות

187.1.0021

187.1.0031

 

*קורס חובה לתלמידי חטיבת אירופה

פרופ' שרון פרדו

4

ד' 14:00-16:00

 

שנתי

חובה

דיפלומטיה ומדיניות החוץ האירופית

 

187.1.0116

187.1.0026

פרופ' שרון פרדו

4

ג' 14:00-16:00

 

שנתי

בחירה

האישה הרוסית בין מסורת למהפכה

 

187.1.0017

ד"ר דינה זיסרמן

4

ב' 18:00-20:00

ד' 18:00-20:00

 

א'

בחירה

סוגיות בגזענות האירופית 1789-1939

187.1.0013

פרופ' יאיר זלנטרייך

2

ב' 10:00-12:00

 

א'

בחירה

האיחוד האירופי, ישראל והקהילות היהודיות באירופה

 

187.1.0039

 

*קורס חובה לתלמידי חטיבת אירופה

גב' הילה זהבי

4

ג' 08:00-10:00

ה' 08:00-10:00

 

ב'

חובה

הגדרה עצמית אתנו לאומיות וסכסוכים בברית המועצות ובמרחב הפוסט-סובייטי

187.1.0012

*מוכר כקורס אנגלית

ד"ר דינה זיסרמן-ברודסקי

4

ב' 18:00-20:00

ד' 18:00-20:00

 

ב'

בחירה

מבוא להיסטוריה סביבתית של אירופה
187-1-0047​​
ד"ר דן תמיר​ ג' 16:00-18:00​ ב'​
פוליטיקת זכרון וטראומה בקולנוע גרמני וישראלי
138-1-0397​
ד"ר טניה סיידר​ 4​
ב' 12:00-14:00
ד' 16:00-18:00​
ב'​ פתוח לשנה א'​

 

 

קורסים של המחלקה לפוליטיקה וממשל המוכרים כקורסי בחירה בחטיבת אדנאוור ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

מבוא לפוליטיקה השוואתית

 

138.1.0291

ד"ר גל אריאלי

4

ב' 14:00-16:00

ד' 10:00-12:00

 

 

א'

בחירה

 

*פתוח רק לשנים ב' ו-ג'

מבוא ליחסים בינלאומיים

 

138.1.0241 138.1.0251

ד"ר אריה קרמפף

5

א' 14:00-16:00

+תרגול

 

שנתי

בחירה

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו

138.1.0171 138.1.0181

ד"ר עדו נבו

5

א' 16:00-18:00

+תרגול

 

שנתי

בחירה

אסכולת פרנקפורט: מרקסיזם, תרבות וביקורת

138.1.0217

ד"ר איתי שניר

2

ב' 10:00-12:00

 

א'

בחירה

היסטוריה וזיכרון: צרפת במלחמת העולם השניה

 

138.1.0160

פרופ' רנה פוזננסקי

 

 

2

ב' 16:00-18:00

 

א'

בחירה

הימין הקיצוני בגרמניה במאה ה 20 וה 21

138.1.0326

*מוכר כקורס אנגלית (הקורס נלמד באנגלית)

Dr. Tanja Seider

4

ב' 12:00-14:00

ד' 16:00-18:00

 

א'

בחירה

הקולוניאליזם והתפתחות העולם המודרני

138.1.0227

פרופ' אחמד סעדי

2

ג' 10:00-12:00

 

א'

בחירה

הפוליטיקה של האימפריות במזרח התיכון

138.1.0286

*מוכר כקורס אנגלית

ד"ר מנצור נסאסרה

2

א' 14:00-16:00

 

א'

בחירה

ספורט ופוליטיקה

138.1.0057

ד"ר עדו נבו

2

א' 12:00-14:00

 

ב'

בחירה

כלכלה פוליטית של האינטגרציה האירופאית

187.1.0036

187.1.0046

ד"ר אריה קרמפף

4

א' 16:00-18:00

 

שנתי

בחירה

 

 

קורסי תואר שני במחלקה לפוליטיקה וממשל המוכרים כקורסי בחירה בתואר ראשון בחטיבת אדנאוור ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 

**הערה: בסיכום פרטני עם המרצה, ובאישור ועדת הוראה, קורסים אלו יכולים להיות מוכרים כקורסי סמינר

 

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

המפגש הקולוניאלי

 

138.2.0031

138.2.0031

פרופ' אחמד סעדי

4

ג' 14:00-16:00

 

שנתי

בחירה

מחקרים, סקרי דעת קהל, ומה שביניהם

 

138.2.0015

138.2.0025

ד"ר גל אריאלי

4

ג' 08:00-10:00

 

שנתי

בחירה

 

 

קורסים של מחלקות אחרות המוכרים כקורסי בחירה בחטיבת אדנאוור ללימודי  פוליטיקה וחברה אירופית

 

 

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

צרפת: מהקומונה הפריזאית עד מרד הסטודנטים

127.1.0355

פרופ' רות ג'יניאו

2

ד' 16:00-18:00

 

א'

המחלקה להיסטוריה כללית

שני האירלנדים: אירלנד וצפון אירלנד במאה העשרים

 

127.1.0157

ד"ר גיא ביינר

2

א' 10:00-12:00

 

ב'

המחלקה להיסטוריה כללית

בין טברנה להפגנה - חברה ותרבות ביוון המודרנית

102.1.0116

גב' אורית הירש

2

ב' 12:00-14:00

 

א'

המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

רישום אפשרי רק בתקופת השינויים.

מותנה במקום פנוי ודרך פניה פרטנית לדפנה, רכזת הסטודנטים של סוציולוגיה- אנתרופולוגיה

shaharda@bgu.ac.il

 

 

קורסי סמינר של חטיבת אדנאוור ללימודי פוליטיקה וחברה אירופית

 

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

שובה של ההיסטוריה? דה דמוקרטיזציה ברוסיה של היום וחיפוש אחר זהות חדשה

187.1.0027

187.1.0037

ד"ר דינה זיסרמן-ברודסקי

4

ד' 12:00-14:00

 

שנתי

סמינר

השתקפויות של לאומיות בתרבות האירופית

187.1.0023

187.1.0033

פרופ' יאיר זלטנרייך

4

ב' 12:00-14:00

 

שנתי

סמינר

 

 

קורסי שפות - תשע"ז

 

שם הקורס

מרצה

נק"ז

יום ושעה

כיתה

סמסטר

הערות

יוונית למתחילים

152.1.1061

152.1.1271

ד"ר נורית שובל

8

ב' 10:00-12:00

ה' 10:00-12:00

 

שנתי

 

צרפתית למתחילים– קבוצה 1

152.1.1011

152.1.1091

ד"ר איגור דרייר

8

א' 12:00-14:00

ה' 12:00-14:00

 

שנתי

 

צרפתית למתחילים– קבוצה 2

152.1.1011

152.1.1091

ד"ר איגור דרייר

8

א' 14:00-16:00

ה' 14:00-16:00

 

שנתי

 

צרפתית למתקדמים

152.1.1081

152.1.1201

ד"ר איגור דרייר

4

ג' 17:00-20:00

 

שנתי

 

ספרדית למתחילים - קבוצה 1

152.1.1281

152.1.1291

מר יגאל שיר

8

א' 10:00-12:00

ה' 10:00-12:00

 

שנתי

 

ספרדית למתחילים - קבוצה 2

152.1.1281

152.1.1291

מר יגאל שיר​ 8​

א' 14:00-16:00

ה' 14:00-16:00

שנתי​

רוסית למתחילים

152.1.1101

152.1.1321

ד"ר בתיה ולדמן

8

א' 16:00-18:00

ד' 16:00-18:00

 

שנתי

 

גרמנית למתחילים – קבוצה 1

152.1.1021

152.1.1131

גב' אנה אוספריאן

8

א' 10:00-12:00

ג' 10:00-12:00

 

שנתי

 

גרמנית למתחילים – קבוצה 2

152.1.1021

152.1.1131

גב' אנה אסופריאן

8

א' 12:00-14:00

ג' 12:00-14:00

 

שנתי

 

גרמנית למתקדמים

152.1.1031

152.1.1141

גב' אנה אוספריאן

4

ב' 10:00-12:00

 

שנתי

 

יידיש למתחילים– קבוצה 1

152.1.1211

152.1.1221

גב' וורה סאבו

4

ג' 12:00-14:00

 

שנתי

 

יידיש למתחילים  – קבוצה 2

152.1.1211

152.1.1221

גב' וורה סאבו

4

ג' 1​4:00-16:00

 

שנתי

 

 

 

 

​​​​​​​​