פרופ' חיים וייס - ראש המחלקה

פרופסור חבר  

חדר:
בניין 74 חדר 428
טלפון:
08-6428306
שעות קבלה:
 
​​קורות חיים