סמסטר א:

*מקושרים למערכת שעות של סמסטר א בדף הקודם*

סמסטר ב:

קורסי השלמה- שנה א'

*ניתן למצוא סילבוסים רלוונטיים בלשונית של תואר ראשון*

קורסי חובה:

החיים במדיה

ניתוח נתונים בתקשורת

תקשורת ושינוי חברתי

​​בחירה לשנה ב' בלבד:​

פנאי במאה ה-21

סמינר ופרוייקט:

תקשורת, אקטיביזם וצדק חברתי

פרוייקט גמר אישי

לנתיב המחקרי:

פורום תלמידי מחקר​​