​המחלקה לתקשורת מתמחה במחקר רב-תחומי של עולם התקשורת על מכלול ממדיו וחותרת להכשיר חוקרים וחוקרות שיוכלו להרים תרומה אינטלקטואלית מקורית לתחומים השונים של לימודי התקשורת.

הרשמה ותנאי קבלה:

קבלת המועמדים/ות ללימודי דוקטורט באו​ניברסיטת בן-גוריון בנגב נעשית ישירות על ידי בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים.      
עם זאת, לפני הפנייה לבית ספר קרייטמן מועמדים/ות ללימודי דוקטורט במחלקה לתקשורת נדרשים לאתר מנחה מקרב סגל המחלקה.

סטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון או שני בתקשורת עשויים להידרש ללמוד לימודי השלמה שהיקפם והרכבם יקבעו על ידי המנחה והאחראית על תלמידי המחקר.

מבנה הלימודים:

תכנית הלימודים לתואר שלישי נקבעת לכל סטודנט/ית באופן אישי על ידי המנחה והאחראית על תלמידי המחקר. היקף השיעורים עומד לרוב על 6-10 נקודות זכות.
בנוסף, כל תלמידי התואר השלישי מחוייבים להשתתף בסדנת הדוקטורנטים במהלך כל שנות לימודי התואר.

 

** לשנתון המלא לחץ כאן **