​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה מציעה תואר שני בתקשורת בשני נתיבים: נתיב מעשי ונתיב מחקרי (עם תיזה). 
 
בשנת הלימודים הראשונה כלל הסטודנטים/יות ילמדו קורסי חובה. בתום השנה הראשונה ניתן לעבור למסלול המחקרי בהתאם להנחיות המחלקה.

שנה א' 

 ​

סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי חובה

(3 נק"ז) ניתוח נתונים במחקרי תקשורת 

(3 נק"ז) תיאוריות קלאסיות בחקר התקשורת  

(3 נק"זעבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתת 

(3 נק"ז) גישות וכלים למחקרי עומק בתקשורת

(3 נק"ז) תיאוריות עדכניות בחקר התקשורת

(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה                         

שנה ב'- מסלול מעשי ​

​​
סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי  בחירה*​

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

קורסי חובה​
​(3 נק"ז) קורס חובה - סוגיות עכשוויות במחקרי תקשורת ומדיה 
                       
(3 נק"ז) פרויקט גמר אישי ​- קורס מתחיל בתחילת השנה - לסילבוס נוהל פרוייקט גמר למסלול כללי 9-2023.doc
הרישום ל12 נק"ז קורסי בחירה יעשה לאחר ייעוץ אישי עם יו"ר ועדת ההוראה לתארים מתקדמים. 

ניתן ללמוד עד 6 נק"ז מהתואר הראשון בתקשורת.​ (לקורסי הבחירה מהתואר הראשון יש להכנס למערכת השעות של התואר הראשון​ באתר המחלקה).

שנה ב'- מסלול מחקרי

​​​​
סמסטר א'
סמסטר ב'

קורסי בחירה                      


(3 נק"ז)
 קורס בחירה 
פורום תלמידי מחקר(1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר (1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר 

עבודת תזה
​(12 נק"ז) ​​​קורסי השלמה

רישום לקורסי ההשלמה יעשה בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

קורסי ההשלמה אינם מזכים בנק"ז. וועדת הקבלה יכולה להוסיף קורסי השלמה נוספים.​​