​​​​​​​​​​​​​המחלקה מציעה תואר שני בתקשורת בשני נתיבים: נתיב מעשי ונתיב מחקרי (עם תיזה). 
 שתי אפשרויות:
  1. לימודים בשני ימים מרוכזים בשבוע במשך שנה 
  2. לימודים ביום מרוכז אחד בשבוע במשך שנתיים
בשנת הלימודים הראשונה כלל הסטודנטים/יות ילמדו במסלול המעשי. בתום השנה הראשונה ניתן לעבור למסלול המחקרי בהתאם להנחיות המחלקה.

 לתוכנית החדשה לנרשמים חדשים החל מתשפ"א

שנה א' (יום לימודים 1)

 ​

סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי חובה

(3 נק"ז) ניתוח נתונים בתקשורת 

(3 נק"ז) המדיה בחיים  

(3 נק"זעבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתת 

(3 נק"ז)חקר החיים במדיה

(3 נק"ז) החיים במדיה 

(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה                         

שנה ב'- מסלול מעשי (יום לימודים 2) 

​​
סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי  בחירה*​

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 


​(3 נק"ז) קורס בחירה אחד
(3 נק"ז) פרויקט גמר אישי 

 

*ארבעה מתוך חמשת קורסי הבחירה במסלול המעשי יהיו במחלקה למנהל עסקים. ​​ ניתן לקחת גם קומבינציות אחרות של נק"זים, ובתנאי שלא עוברים את ה 12 נק"ז ממחלקה אחרת או את ה 6 מהתואר הראשון בתקשורת.​ (לקורסי הבחירה מהתואר הראשון יש להכנס למערכת השעות של התואר הראשון​ באתר המחלקה ​)

שנה ב'- מסלול מחקרי

​​​​
סמסטר א'
סמסטר ב'

קורסי בחירה                      


(3 נק"ז)
 קורס בחירה 
פורום תלמידי מחקר(1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר (1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר 


 
עבודת תזה
​(12 נק"ז) 
התוכנית למי שהחל לפני 2020:
 
שנה א' 
 
סמסטר א'
סמסטר ב'
קורסי חובה
(3 נק"ז) חקר החיים במדיה
(3 נק"ז) המדיה בחיים
(3 נק"ז) ניתוח נתונים בתקשורת 
(3 נק"ז) החיים במדיה
סמינרים
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי

 
שנה ב' - מסלול מעשי
סמסטר א'
סמסטר ב'
קורסי חובה
(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה                        
(3 נק"ז) מדיה ושינוי חברתי
קורסי בחירה
(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 
(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 
סמינר
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) פרוייקט גמר אישי
 (2 נק"ז) פרוייקט גמר אישי

שנה ב' -מסלול מחקרי

 
סמסטר א'
סמסטר ב'
קורסי חובה                        
(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה

(3 נק"ז) מדיה ושינוי חברתי
סמינר

(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי
פורום תלמידי מחקר
(1 נק"ז)
(1 נק"ז)
עבודת תזה
 (4 נק"ז)
(4 נק"ז)
 
 

​קורסי השלמה

רישום לקורסי ההשלמה יעשה בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

קורסי ההשלמה אינם מזכים בנק"ז. וועדת הקבלה יכולה להוסיף קורסי השלמה נוספים.​​