​​​​​​​​​​​​​​​המחלקה מציעה תואר שני בתקשורת בשני נתיבים: נתיב מעשי ונתיב מחקרי (עם תיזה). 
 שתי אפשרויות:
  1. לימודים ​במשך שנה 
  2. לימודים ביום מרוכז אחד בשבוע במשך שנתיים
בשנת הלימודים הראשונה כלל הסטודנטים/יות ילמדו במסלול המעשי. בתום השנה הראשונה ניתן לעבור למסלול המחקרי בהתאם להנחיות המחלקה.

שנה א' (יום לימודים 1)

 ​

סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי חובה

(3 נק"ז) ניתוח נתונים בתקשורת 

(3 נק"ז) המדיה בחיים  

(3 נק"זעבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתת 

(3 נק"ז)חקר החיים במדיה

(3 נק"ז) החיים במדיה 

(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה                         

שנה ב'- מסלול מעשי (יום לימודים נוסף או יותר​) 

​​
סמסטר א'סמסטר ב'
קורסי  בחירה*​

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 

(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 


​(3 נק"ז) קורס בחירה אחד
                       
(3 נק"ז) פרויקט גמר אישי ​- קורס מתחיל בתחילת השנה - לסילבוס נוהל פרוייקט גמר
ניתןן ללמוד עד 6 נק"ז מהתואר הראשון בתקשורת.​ (לקורסי הבחירה מהתואר הראשון יש להכנס למערכת השעות של התואר הראשון​ באתר המחלקה ​)

שנה ב'- מסלול מחקרי

​​​​
סמסטר א'
סמסטר ב'

קורסי בחירה                      


(3 נק"ז)
 קורס בחירה 
פורום תלמידי מחקר(1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר (1.5 נק"ז) פורום תלמידי מחקר 


 
עבודת תזה
​(12 נק"ז) ​​​קורסי השלמה

רישום לקורסי ההשלמה יעשה בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.

קורסי ההשלמה אינם מזכים בנק"ז. וועדת הקבלה יכולה להוסיף קורסי השלמה נוספים.​​