​​​​המחלקה מציעה תואר שני בתקשורת בשני נתיבים: נתיב כללי ונתיב מחקרי (עם תיזה). 

החל משנת הלימודים הבאה, יעמדו בפני הנרשמים לתואר השני שתי אפשרויות:

  1. לימודים בשני ימים מרוכזים בשבוע במשך שנה חדש!
  2. לימודים ביום מרוכז אחד בשבוע במשך שנתיים
בשנת הלימודים הראשונה כלל הסטודנטים/יות ילמדו במסלול הכללי. בתום השנה הראשונה ניתן לעבור למסלול המחקרי בהתאם להנחיות המחלקה.
 
שנה א' (יום לימודים 1)
 
סמסטר א'
סמסטר ב'
קורסי חובה
(3 נק"ז) חקר החיים במדיה
(3 נק"ז) המדיה בחיים
(3 נק"ז) ניתוח נתונים בתקשורת 
(3 נק"ז) החיים במדיה
סמינרים
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי
  
 
שנה ב' - מסלול כללי (יום לימודים 2)​​​
סמסטר א'
סמסטר ב'
קורסי חובה
 
(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה                        
(3 נק"ז) מדיה ושינוי חברתי
קורסי בחירה
(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 
(3 נק"ז) קורס בחירה אחד 
 
סמינר
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) פרוייקט גמר אישי
 (2 נק"ז) פרוייקט גמר אישי
 
שנה ב' -מסלול מחקרי
 
 קורסי חובה                           
סמסטר א'
(3 נק"ז) יחסי אדם טכנולוגיה
סמסטר ב'
(3 נק"ז) מדיה ושינוי חברתי

סמינר

(2 נק"ז) סמינר שנתי
(2 נק"ז) סמינר שנתי
פורום תלמידי מחקר
(1 נק"ז)
(1 נק"ז)
עבודת תזה
 (4 נק"ז)
(4 נק"ז)
 
 
קורסי השלמה 

רישום לקורסי ההשלמה יעשה בכפוף להחלטת ועדת הקבלה.                                                                                                 קורסי ההשלמה אינם מזכים בנק"ז וועדת הקבלה יכולה להוסיף קורסי השלמה נוספים.

רשימת קורסי השלמה:

מושגי יסוד א'

מושגי יסוד ב'

שיטות מחקר: עקרונות בסיסיים

שיטות מחקר בחקר התקשורת + תרגול

אוריינות אקדמית (ניתן לעשות מבחן רמה ולקבל פטור מקורס זה)

** לשנתון המלא לחץ כאן **