​​​​​​​​​​​נהלים והנחיות לתלמידי תואר שני

נוהל פרוייקט גמר למסלול כללי 2022.pdf

אבני דרך בכתיבת עבודת גמר בפקולטה למדהר.pdfאבני דרך בכתיבת עבודת גמר בפקולטה למדהר.pdf

השלמת עבודת תיזה.pdfהשלמת עבודת תיזה.pdf

יחסי מנחה-מונחה בכתיבת תיזה.pdfיחסי מנחה-מונחה בכתיבת תיזה.pdf

נוהל מעבר בין נתיבים-10-2016.pdfנוהל מעבר בין נתיבים-10-2016.pdf

שאלות ותשובות נפוצות על עבודות תיזה.pdfשאלות ותשובות נפוצות על עבודות תיזה.pdf

​כללים להגשת הצעת תיזה

תחנות בכתיבת תיזה.pdfתחנות בכתיבת תיזה.pdf

תקנון עבודת גמר.pdfתקנון עבודת גמר.pdf

טופס בקשה ​לאישור ועדת האתיקה

****מועדי הגשת העבודות :

  • 1.7 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה א' המעוניינים לעבור לנתיב מחקרי
  • 1.9 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה א' ו-ב' בנתיב כללי
  • 30.9 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה ב' בנתיב מחקרי