​​​נהלים והנחיות לתלמידי תואר שני

נוהל פרוייקט גמר למסלול כללי 5-2020.pdf

אבני דרך בכתיבת עבודת גמר בפקולטה למדהר.pdfאבני דרך בכתיבת עבודת גמר בפקולטה למדהר.pdf

השלמת עבודת תיזה.pdfהשלמת עבודת תיזה.pdf

יחסי מנחה-מונחה בכתיבת תיזה.pdfיחסי מנחה-מונחה בכתיבת תיזה.pdf

נוהל מעבר בין נתיבים-10-2016.pdfנוהל מעבר בין נתיבים-10-2016.pdf

שאלות ותשובות נפוצות על עבודות תיזה.pdfשאלות ותשובות נפוצות על עבודות תיזה.pdf

​כללים להגשת הצעת תיזה

תחנות בכתיבת תיזה.pdfתחנות בכתיבת תיזה.pdf

תקנון עבודת גמר.pdfתקנון עבודת גמר.pdf
****מועדי הגשת העבודות :

  • 1.7 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה א' המעוניינים לעבור לנתיב מחקרי
  • 1.9 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה א' ו-ב' בנתיב כללי
  • 30.9 – מועד הגשה סופי לתלמידי שנה ב' בנתיב מחקרי

EthicsRequestnew.doc