רשימת קורסים לתשפ"ג כאן​

מערכת שעות של השנה הקודמת  ​תשפ​"ב

תואר שני
סמסטרמס' קורסשם קורסאופן הוראהמרצהיוםמשעהעד שעהנק"זאפיון
קורסי חובה
א1832001401ניתוח נתונים בתקשורתשעורפרופ' נלי אליאסב'08:0011:003.00שנה א מ.א
ב1832000201חקר החיים במדיהשעורפרופ' נלי אליאסב'08:0011:003.00שנה א מ.א
א1832005801המדיה בחייםשעורד"ר שרית אוקון יודקהב'11:0014:003.00שנה א מ.א
ב1832011701חיים במדיהשעורד"ר אילן מנורב'11:0014:003.00שנה א מ.א
א1832015101עבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתתשעורפרופ' גלית נמרודב'14:0017:003.00שנה א מ.א
ב1832012701יחסי אדם - טכנולוגיהשעורד"ר אבי מרציאנו-גילבורדב'14:0017:003.00שנה א מ.א
א1832005501פורום תלמידי מחקר - א'סדנאפרופ' גלית נמרודג'12:0014:003.00שנה ב מחקרי
ב1832006501פורום תלמידי מחקר - ב'סדנאפרופ' גלית נמרודג'12:0014:003.00שנה ב מחקרי
ב1832000601פרויקט גמר אישיפרויקטלמסלול כללימקוון3.00שנה ב כללי
א1832999101עבודת גמרתיזהלמסלול מחקרי6.00שנה ב מחקרי
ב1832999201עבודת גמרתיזהלמסלול מחקרי6.00שנה ב מחקרי
קורסי בחירה
קורסי בחירה היברידיים במנהל עסקים לתלמידי המסלול המעשי
א6872747101מו"מ היבטיים התנהגותייםבחירהד"ר עמוס שורו08:0011:003.00מנע"ס
א6872021601שיווק ותקשורת למטרות חברתיותבחירהד"ר מירב ויס-סידיו11:0014:003.00מנע"ס
ב6872004601חשיבה יצרתית בחירהגב' שני מלכה-אברהםו08:0011:003.00מנע"ס
ב6872020501ניתוח תופעות התנהגותיותבחירהפרופ' רחל ברקןו11:0014:003.00מנע"ס
קורסי בחירה מומלצים נוספים
א1382013201תיאוריות חברתיות עכשוויותבחירהפרופ' דניאל פילקג12:0014:002.00פו"מ
א129.2.0247    על נורמאליות ומעבר לה:הגדרות, זהויות וסטיגמהבחירהגליה פלוטקין ד12:0014:002.00חינוך
ב196.2.0091        ככה זה קרה: האני כסיפורסדנאד"ר תמר מרין         ג16:0018:002.00מגדר
שנתי12320089סדנה ביסודות בעריכהשנתי ד"ר מאירה טרוצקי ה 14.0016.00 2.00לשון
שנתי12320069 העברית  הנורמטיביתשנתי ד"ר אסנת דמריה  10.00 12.002.00לשון
א12320210 סדנה בעריכת טקסטים במדיה דיגיטליתשנתי מר ניב שטנזלה  16.00 18.002.00לשון
ב12320130לשון התקשורת – ייעוץ ועריכה   סדנאד"ר סמדר כהןה  16.00 18.002.00לשון
א196.2.0016פורנוגרפיהסמינר  ד"ר עמליה זיו ג18:0020.00 2.00מגדר
ב19620026פורנוגרפיהסמינר  ד"ר עמליה זיו ג18:0020.00 2.00מגדר
קןרסי בחירה נוספים במערכת השעות של התואר הראשון (מותר עד 2 קורסים)
קורס השלמה
א18310196אוריינות וכתיבה אקדמיתהשלמהמשה שוורץג'14:0017:003.00תקשורת


לקורסי בחירה מהתואר הראשון - (ניתן ללמוד עד 8 נק"ז מקורסים של תואר ראשון סמל 183-1)

קורסי בחירה
ב1831006101עושים רוח: דת ואמונה בעידן הדיגיטלישעורד"ר שרית אוקון יודקהג'09:0012:00שנה ג
א1831010901אני והמדיהשעורד"ר נטליה חבורוסטיאנובא'13:0016:00שנה ג
ב1831009001להבין צילום עיתונותשעורגב' ענבל אברהםא'09:0012:00שנה ג
ב1831007101מדיה, מחאה ושינוי חברתישעורמר רינג עידןב'17:0020:00שנה ג​

א1831001201תקשורת פוליטיתשעורד"ר אילן מנורד'13:0016:00שנה ב
ב1831006801החברה הישראלית בעדשת המצלמהשעורפרופ' אריאל פלדשטייןד'17:0020:00שנה ב

א1831001001כנס אילתשעורפרופ' צבי רייךב'15:0018:00שנה ג


​​-------------------------------------------------

מערכת שעות לתואר שני- תשפ"א​​​​ 

-------------------------------------------------------------------

מערכת שעות לתואר שני- תש"פ​​​​​​ ​​ 

-----------------------------------------------

מערכת שעות לתואר שני - תשע"ט

סילבוסים תואר שני- תשע"ט​​