**מעודכן לתאריך 15.09.2019**

מערכת שעות לתואר שני- תש"פ​​​​​​ ​​ ​​​​*סילבוסים נוספים יעודכנו בהמשך

אפשרויות קורסים ממחלקות אחרות:
יתן ללמוד עד 6 נק"ז קורסים ממחלקות אחרות במסגרת קורסי הבחירה בתקשורת:​
**שימו לב כי עליכם לוודא שסך הנק"ז בחוג לתקשורת לא יפחת מ-54 נק"ז.​
ר' מטה רשימת קורסים אפשריים (מספר מקומות מוגבל):

מרצה
שם הקורס

יום ושעה

סמסטר

מספר קורס

סילבוס

ד"ר עמליה זיו
פורנוגרפיה

​יום ג'
18:00-20:00
שנתי
​196.2.0016
​196.2.0026
יש להתעדכן בקובץ הקורסים האוניברסיטאי​​​


______________________________________________________________

מערכת שעות לתואר שני - תשע"ט

סילבוסים תואר שני- תשע"ט​​