רשימת קורסים תשפ"ד

סמסטרמס' קורסשם קורסאופן הוראהמרצהיוםמשעהעד שעה
קורסי חובה-בשנה א'
א1832001401ניתוח נתונים במחקרי תקשורתשעורד"ר ענבל אברהםב'09:0012:00
ב1832000201גישות וכלים למחקרי עומק בתקשורתשעורגב' גלית רובנר-ליבב'12:0015:00
א1832005801תיאוריות קלאסיות בחקר התקשורתשעורד"ר שרית אוקון יודקהב'12:0015:00
ב1832011701תיאוריות עדכניות בחקר התקשורתשעורד"ר אילן מנורב'15:0018:00
א1832015101עבודה, משפחה ופנאי בחברה מרושתתשעורד"ר נטליה חבורוסטיאנובב'15:0018:00
ב1832012701יחסי אדם - טכנולוגיהשעורד"ר אבי מרציאנו-גילבורדב'09:0012:00
לתלמידים במסלול הכללי 
א183214401סוגיות עכשוויות במחקרי תקשורת ומדיה שעורפרופ' גלית נמרודג'14:0016:00
ב1832015401סוגיות עכשוויות במחקרי תקשורת ומדיה שעורפרופ' גלית נמרודג'14:0016:00
א1832000501פרויקט גמר אישיפרויקטבשנה ב' בהנחיה אישית
לתלמידי מחקר
א1832005501פורום תלמידי מחקר - א'סדנאפרופ' גלית נמרודג'14:0016:00
ב1832006501פורום תלמידי מחקר - ב'סדנאפרופ' גלית נמרודג'14:0016:00
א1832999101עבודת גמר6 נק"ז
ב1832999201עבודת גמר6 נק"ז
א1832016401פורום תלמידי מחקר - א' לדוקטורנטיםפרופ' גלית נמרוד
ב1832017401פורום תלמידי מחקר - א' לדוקטורנטיםפרופ' גלית נמרוד
*קורסי בחירה
א1831022601יחסי הציבור ודוברותשעורגב שרון בן דודה'12:0015:00
א1831002401משפיענים ומשפיעניות בחברת הרשתשעורד"ר נרמינה עבדולאייבה'09:0012:00
א1831010801משפחה דיגיטאליתשעורד"ר נטליה חבורוסטיאנובא'12:0015:00
א1831004101כתיבה למדיהשעורמר ניר כהן (שוקו)ג'08:0011:00
א1831005401הכנה לעולם ההיי-טקשעורגברת טליה שטרןג'17:0020:00
קורסי בחירה סמס' ב'
ב183100000סטוריטלינגשעור/
ב1831007401בינה מלאכותיתשעורד"ר אסף וינרג'16:0019:00
ב1831004401שיווק ופרסום בדיגיטאלשעורמר עמית מלכאב'09:0012:00
ב1831007101מדיה, מחאה ושינוי חברתישעורמר רינג עידןד'11:0014:00
ב1831009901איך אנחנו נראים: להבין תקשורת חזותיתשעורד"ר ענבל אברהםב'15:0018:00
ב1831006401תכנות בפייתון למדעי החברהשעורמר אופיר שטגמןה'12:0015:00
*מותר לקחת עד 6 נק"ז