​​​​​​
שם הסטודנט/יתנושא העבודהמנחה/יםתאריך אישורמועד הגשה לתיזה
​דולב קמר
​טרנטינו ומוטיב הדם

ד"ר יעל גורדון ופרופ' גלית נמרוד
​נובמבר 2021

יוני 2022

​עירית נוימן


מה עיתונאים יודעים? מחקר מומחיות של כתבי טכנ​ולוגיה 


​פרופ' צבי רייך וד"ר גלעד רביד

​אוקטובר 2021


​יוני 2022


ענבל הולצמן
לסלוח לטכנולוגיה: בנייה ותיקוף של סולם מדידה

​פרופ' גלית נמרוד
​ינואר 2022
​ינואר 2023

​אריק קורמן
​​
פרופ' גלית נמרוד
​אוקטובר 2022​


​יעל שרייבר
אין גיל לאהבה: היכרויות מקוונות ותהליכי ביות בקרב משתמשים זקנים
​פרופ' גלית נמרוד
​ספטמבר 2022
​ספטמבר 2023​

​הדס אברהם

"לא רק משחק ילדים"

חווית המשחק בקרב גיימרים זקנים

​פרופ' גלית נמרוד
​ספטמבר 2022
​​ספטמבר 2023​

​אלה בניאל
שימוש במזמינויות של משחקי וידיאו לעיצוב זכרון השואה
​ד"ר נועם תירוש
​דצמבר 2022
​דצמבר 2023​