שנה א'שנה ב'שנה ג' 
סמסטר א'סמסטר ב'סמסטר א'סמסטר ב'סמסטר א'סמסטר ב'נק"ז שנתי
לימודי חובה

מושגי יסוד בתקשורת

(3)

18310276 

 

טכנולוגיות מידע ותקשורת

(3)

18310106

מפת התקשורת בישראל

(3)

18310326
תקשורת דמוקרטיה וחברה

(3)

18310086


​דיני תקשורת

(3)

18310136​


תקשורת פוליטית

(3)

1831001218
לימודי בחירה---3
3---3--9
ניהול וחיפוש מידע---1--------1
סה"כ נק"ז בסמסטר646363 28

6 קורסי חובה (3 נק"ז) 3 קורסי בחירה (3 נק"ז) וקורס 1 נק"ז -ניהול וחיפוש מידע 

תנאי קבלה: סכם 550

​ פירוט תוכנית הלימודים בחטיבה לתקשורת - חטיבה מורחבת 28 נק"ז- למי שהחל בשנת הלימודים תשע"ט

תוכנית הלימודים בחטיבה המורחבת מורכבת משבעה קורסי חובה, שני קורסי בחירה ויחידת לימוד אחת של ניהול וחיפוש מידע.

לרשימת קורסי הבחירה>> לחץ כאן

 

 
שנה א'
שנה ב'
שנה ג'
 
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר א'
סמסטר ב'
נק"ז שנתי
לימודי חובה
מושגי יסוד בתקשורת- גישות מוקדמות
(3)
18310276
 
מבוא לטכנולוגיות
תקשורת
(3)
18310106
מפת התקשורת בישראל
(3)
18310326
  
 
מושגי יסוד בתקשורת- גישות מאוחרות
(3)

18310286

דיני תקשורת
(3)
18310136
תקשורת וחברה
(3)
18310086
תקשורת ותרבות
(3)
18310076
21
לימודי בחירה
---
---
3
---
---
3
6
​ניהול וחיפוש מידע
1
---
---
---
---
---
1
סה"כ נק"ז בסמסטר
6
6
6
4
---
6
28 

*שימו לב!​ במערכת השעות יתכנו שינויים בסמסטרים של קורסי החובה​ 

שימו לב!
לא ניתן לבצע שינויים בתוך התוכנית ולהמיר קורסים. אלא במקרים מיוחדים.
סטודנטים שמעוניינים לבצע החלפה זו צריכים לפנות ליועצים לתואר ראשון עם בקשה מנומקת. 
חל איסור להירשם לאותו הקורס פעמיים. לעיתים, שמות הקורסים יכולים להשתנות ועל כן הבדיקה צריכה להתבצע על פי מספר הקורס כפי שמופיע במערכת השעות המחלקתית.  
 ** לקובץ השנתון המלא לחץ כאן **