שם הסטודנט/יתנושא העבודהמנחה/יםתאריך אישור הצעהתאריך אישור תיזה
מחמד אבו ג'עפרמימוש יכולות תקשורתיות בחברה הבדואית בנגבפרופ' עמית שכטרדצמבר 2019דצמבר 2019
אברהם ענבלצילום עיתונות בעקבות המהפכה הדיגיטאליתפרופ' צבי רייךנובמבר 2009דצמבר 2010
שירן אברמובהתמודדות עם רווקות בישראל בעידן הדיגיטליד"ר דפנה ישועה- כ"ץ

אוקטובר 2020

אוקטובר 2020
אדלר אודליהגולשים ואינם נראים: מניעים להשתתפות פאסיבית בקהילות ידע מקוונותד"ר נטליה  חבורוסטיאנוב ד"ר אזי לב אוןפברואר 20122014
אוקון יודקה שריתגולשים בשטריימל: מאפייניה של קהילה חרדית מקוונת בהנחייתפרופ' גלית נמרודדצמבר 2013אוגוסט 2015
אלבק דנההקשר בין אתרי ממשל מקוון ומודלים של ביורוקרטיהפרופ' דן כספיאפריל 2004אפריל 2007
אליה רמיתייצוג העיר אופקים בחדשות הטלוויזיה הממלכתיתפרופ' דן כספיאוקטובר 2005יולי 2007
אלקובי גלית"אני יוצא מהקבוצה! אתם בעונש!"
קבוצות ווטסאפ משפחתיות: מאפיינים, דפוסי התנהלות ומקומן בחיי המשפחה
ד"ר נטליה חבורוסטיאנובאפריל 2018אפריל 2019
אל שרחה אמנהThe role of Facebook in the context of Palestinian non-violent resistance to the Israeli occupationפרופ' עמית שכטר5/2016אפריל 2019
אפשטיין דמיטרימפת דרכים להבנת תעשיות התקשורת

פרופ' מרטין אלטון

ד"ר יעל קינן

דצמבר 2004דצמבר 2007
אשכנזי שרוןהמדיום הוא המסר?! השימוש שעושות קבוצות טרור ותנועות חברתיות באינטרנטד"ר יעל קינןיולי 2005ינואר 2008
בוסטוס אנדראהפרקטיקות ושגרות עבודה של העיתונאים הצ'יליאניםפרופ' צבי רייך---דצמבר 2008
בלפר גילהאפיונים ייחודיים של תמיכה נפשית באינטרנט ובטלפוןד"ר יעל קינן---אפריל 2008
בן דוד שרוןיחסי ציבור כמקור מידע במדיום החדשותיפרופ' צבי רייךאוקטובר 2006ספט' 2010
בן הרוש סוזיהקשר בין שימוש באינטרנט לבין תחושות חברתיות ואישיות בקרב קהילת החירשים וכבדי השמיעה בישראלד"ר נטליה חבורסטיינובאוגוסט 2006נובמבר 2010
אלה בניאןשימוש במזמינויות של משחקי וידיאו לעיצוב זכרון השואהד"ר נועם תירושדצמבר 2022ינואר 2023
בר לב יהודהייצוג מיעוטים בשידור הציבוריפרופ' נלי אליאסאוגוסט 2005מרץ 2007
ברואריס-תשובה ביליגולשים בתנועה; שימושים וסיפוקים באינטרנט הסלולריד"ר יעל קינןמאי 2007מאי 2008
נועה גבאיתפיסות ופרקטיקות תיווך הורי של אימהות ואבות לילדים בגיל הגןפרופ' נלי אליאסינואר 2020ינואר 2020
גדזינסקי מאיהתפקידם של אמצעי תקשורת בתקופת משבר ביטחוני בקרב ניצולי השואה עולי ברית המועצות לשעבר

פרופ' נלי אליאס

ד"ר נטליה חבורוסטיאנוב

נובמבר 2007מאי 2008
גדסי-קדרון יעלדימויי נשים בפרסומות לסיגריות בעיתונות נשים בישראל בשנים 1947-2001

פרופ' צבי רייך

פרופ' חיליק לימור

דצמבר 2008דצמבר 2009
גודלר יגאלהעובדה בעיתונות החדשות: ההיבטים האפיסטמולוגיים של מסיבות עיתונאיםפרופ' צבי רייךיולי 2010פברואר 2012
ואלרי גולדברגייצוג תקשורתי של תפקידי מגדר בהורותפרופ' נלי אליאס, ד"ר עינת לחובראוקטובר 2014דצמבר 2015
שרון גולדברגהבניית זוגיות במדיה חברתייםד"ר דפנה ישועה-כ"ץאוקטובר 2019יוני 2021
גורן אילניתקבוצות דיון באינטרנט לאימהותד"ר תמר אשוריפברואר 2007ינואר 2009
ג'קמן עודדדפוסי העבודה של עיתונאי תחקיר בעיתונות הכתובה בישראלפרופ' צבי רייךאוקטובר 2006אפריל 2010
דוד ציפי

השימוש בטלפון הסלולרי נוער יהודי בהשוואה לנוער

בדואי בישראל

ד"ר טל סמואל-עזרןיוני 2007ינואר 2011
דולב-שרון יעלשימושי תקשורת בקרב אוכלוסיית בני נוער מהגרים מחבר העמיםפרופ' נלי אליאספברואר 2006ספטמבר 2007
דולב ערן

אפידמיה של מילים.

ניתוח דינאמי של Buzzwords

במרחבי הבלוגוספירה

פרופ' צבי רייך

פרופ' יאיר נוימן

יוני 2009דצמבר 2010
דרור קרן ד"ר טל סמואל-עזרןדצמבר 2008

נובמבר

2011

ענבל הולצמן

 

FORGIVING TECHNOLOGY:

AN EXPLORATORY STUDY OF MECHANISMS OF FORGIVENESS

פרופ' גלית נמרודינואר 2022

הכהן-דרוקמן שריתההשלכות החברתיות לחברות קבועה בפורומים באינטרנטד"ר יעל קינןינואר 2007יוני 2008
דרוקר שירלישימושים ברשת האינטרנט וגיבוש זהות בקרב סטודנטים בדואים מהנגבפרופ' נלי אליאס ופרופ' עמית שכטרפברואר 2013ספט 2014
הנדל תומרThe Social Effect of CMC on the True Self of Rejected & Neglected Adolescentsד"ר יעל קינןפברואר 2010ינואר 2011
וינקלר דנהלבן ושחור: כינון הטלוויזיה בישראל 1948-1968פרופ' דן כספי---מאי 2005
זילברט שלמהייצוגו של מנהיג פוליטי מהגר בעיתונות מגזרית לעומת עיתונות הרובפרופ' נלי אליאסספט 2007אוקטובר 2010
זלצר-ניב אורית"כשהצבר נפרד מהקוצים": תפיסתם של גברים ונשים ישראלים את ייצוג "הגבריות החדשה" בפרסומות בערוצים המסחריים בישראלפרופ' נלי אליאסיולי 2006ספטמבר 2008
חביב שלומיתייצוג ה"אחר" בסדרות דרמה ישראליות: דמות המהגר בסדרה 'מרחק נגיעה'פרופ' נלי אליאסספטמבר 2009ספטמבר 2010
חדד אביטלתעמולה סוציולוגית באמצעות בולי ישראלפרופ' דן כספיאוקטובר 2006אוקטובר 2008
חסיד מורתפקידה של תעשיית הקולנוע הישראלית בעיצובה של זהות לאומית-ישראליתד"ר תמר אשוריאוקטובר 2006יולי 2008
יכין מורחדשנות בגיל השלישי: מחקר רב-לאומי על סבתות ופייסבוקפרופ' גלית נמרודיוני 2018מאי 2019
כהן בת אל

תיווך סבתאי:תפקידן של סבתות כמתווכות שימושי מדיה עבור נכדיהן הצעירים

 

פרופ' נלי אליאס נובמבר 2020אפריל 2021
כהן נדבייצוג נשים ספורטאיות בעיתונות הישראליתפרופ' נלי אליאסמרץ 2006אפריל 2007
כץ טלהמוצהר, הקיים והמתח שביניהם: בחינת יחסן ושימושן של קהילות דתיות לרשת האינטרנטפרופ' צבי רייךנובמבר 2005ספט 2007
כרמל עוזתהליכי ייצור חדשות ברדיו:דפוסי עבודה של כתבים ברדיו מול מקורותיהםפרופ' צבי רייךמרץ 2007פברואר 2010
לב-שריד אביביתתהליך ההקמה של ערוץ טלוויזיה יהודי בישראלפרופ' דן כספיפברואר 2005אוגוסט 2006
לב אלינוראמריקניזציה ומדיה חדשים בבחירות 2009פרופ' דן כספיינואר 20102011
ליאור אילההאינטרנט וההשתתפות הפוליטית: האם קיים קשר בין שיח פוליטי מקוון להשתתפות פוליטיתפרופ' צבי רייך וד"ר עידית מנוסוביץנובמבר 2009פברואר 2012
לקס-צור טלימקומם של המדיה בהתמודדות היומיומית של אמהות לילדים בגיל הרךד"ר נטליה חבורוסטיינובמרץ 2011פברואר 2013
מגוס אוריקשרים חברתיים דרך מסך הטלוויזיהד"ר טל סמואל-עזרןיוני 2007ספטמבר 2010
מונטל טל

I, ROBOT. YOU, JOURNALIST. WHO IS THE AUTHOR?

AUTHORSHIP, BYLINES AND FULL DISCLOSURE IN AUTOMATED JOURNALISM

THESIS

פרופ' צבי רייךאוג' 2014ספטמבר 2015
מור ניבעיתונות בענן: פלטפורמה חדשה לבניית אמון בתקשורתפרופ' צבי רייךדצמבר 2013דצמבר 2014
מיטל מאיהקוראים אמריקה: על דפוסי אמריקניזציה בעיתונות הנוער בישראלפרופ' נליאליאסנוב 2011אפריל 2013
מיכאלי מאריניהול משברים בתקשורת: מסגרת עיונית ומקרי בוחן בפרספקטיבה השוואתית(תקציר)

פרופ' צבי רייך

ד"ר אודי לבל

נובמבר 2005אוגוסט 2007
מלכא עמיתביקורת מוזיקה מקוונת בישראלפרופ' מוטי רגב ופרופ' נלי אליאסבפרואר 2012יולי 2013
מלסה אורליגורמיילה ייצוג האתיופי בסדרות טלוויזיה עלילתיות בישראלפרופ' נלי אליאסדצמבר 2006ינואר 2011
מרקוביץ דדיעיתונאים ופוסט טראומה – המקרה הישראלי

פרופ' צבי רייך

ד"ר יאיר עמיחי-המבורגר

ינואר 2007מרץ 2008
משה ענבלהשפעת מוטיבציית הגולש ואישיותו, על אופן בחירת ה- AVATAR באינטרנטד"ר יאיר עמיחי המבורגראוגוסט 2007יולי 2008
נדב רעות שפורןתעמולת הבחירות של מפלגת קדימה. בחירות 2006פרופ' דן כספיינואר 2008אוקטובר 2009
עירית נוימן


מה עיתונאים יודעים? מחקר מומחיות של כתבי טכנ ולוגיה 


פרופ' צבי רייך וד"ר גלעד רביד

אוקטובר 2021


ניצני-אוחיון קרןמחשבים בגיל הזהב: מקומה של טכנולוגיית ה-ICT בחיי האוכלוסייה הקשישה בישראלפרופ' נלי אליאסיוני 2004מרץ 2007
נירנבורג אלכסתהליכי ייצור חדשות ברשת האינטרנט:דפוסי עבודה של כתבים באתרי חדשות ישראלים ברשת מול מקורותיהםפרופ' צבי רייךמאי 2006אוקטובר 2009
יפעת נעיםיחסי כתבים-מקורות: מבט מגדריד"ר צבי רייךיוני 2012יוני 2015
סבח אליעלייתו ונפילתו של עיתון החינם הראשון בישראל, "עיתון ישראלי"פרופ' צבי רייך---דצמבר 2007
סולומון לאהעל גאווה ודעה קדומה- ייצוגם של הומוסקסואלים בסדרה "הכי גאים שיש"פרופ' נלי אליאסיולי 2008אוגוסט 2009
אלכסנדרה סטחובבוחרים לשתף: שיתוף תוכן פוליטי בפייסבוק לקראת הבחירות לכנת ה-19פרופ' צבי רייךינואר 2013ספטמבר 2014
סקירה-טל אליזבטהקשר בין השימוש באינטרנט לבין עוצמת תסמיני החרדה והתסמונת הבתר-חבלתית (PTSD)

פרופ' דן כספי

פרופ' זאב קפלן

---ספטמבר 2005
עבדולייב נרמינההחוויה המו"לית: בחינת תהליכי ההוצאה לאור של כתבי יד ספרותיים בספרים ובאתרי אינטרנט מנקודת מבטם של היוצרים

פרופ' צבי רייך

ד"ר מוטי נייגר

דצמבר 2007פברואר 2010
פורת יהללידתו ומותו של ערוץ שלא נולד: ערוץ החדשות הייעודי בטלוויזיה בישראלפרופ' דן כספידצמבר 2004אפריל 2007
פלנדרה נגהברנשים וחתיכות בעולם הדיגיטליד"ר עינת לחובר, פרופ' נלי אליאסאפריל 2007אוגוסט 2008
פרנקל סוזיככה לא מתנהגים: הייצוג התקשורתי של יוצאי חבר העמים ויוצאי אתיופיה בסיקור חדשותי של ארועי אלימות

פרופ' נלי אליאס

ד"ר אורלי סוקר

אוקטובר 2009יוני 2011
קאן לינורבחינת רמת הדיוק בסיקור הפשיעה בעיתונות הכתובה והמקוונת בישראלפרופ' צבי רייךדצמבר 2006מאי 2009
קופיט ריקימקומו של המרחב המתוקשב בחייהם של מורים בישראלפרופ' נלי אליאסיוני 2005ינואר 2007
טל קושניר וקסמןמאפייני שמירת סף של תוכן אזרחים בעיתונות הכתובה, המקוונת וברדיו בישראלפרופ' צבי רייךדצמבר 2006יולי 2011
דולב קמרטרנטינו ומוטיב הדם

ד"ר יעל גורדון ופרופ' גלית נמרודנובמבר 2021

 
קריספין גיא"אנשים טובים באמצע העיר" מחקר חשיפתי על התנדבות בתיירות בארגון BIG APPLE GREETERד"ר גלית נמרוד2012
     
רבין הדסהגלישה לאתרי אינטרנט ושימושיה בקרב בני נוער יהודים וערבים בישראל – מחקר השוואתי

פרופ' דן כספי

ד"ר מוסטפא כבהא

ינואר 2006דצמבר 2007
גלית רובנרייצוגן של מחוקקות הנמנות ומייצגות מיעוטים לעומת מחוקקות הנמנות על הרוב בעיתונות הזרם המרכזיפרופ' נלי אליאסינואר 2013יולי 2015
רוטנברג שניתהליך גיבוש לשון השידור העברית ב"קול ישראל" בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינהפרופ' דן כספי, פרופ' יחיאל לימוראפריל 2005ספטמבר 2007
רויטמן יובלתפקידי התקשורת בקבוצת וואטסאפ של אימהות החיות בשגרת-חירום ממושכתד"ר דפנה ישועה-כ"ץדצמבר 2019דצמבר 2019
רום שלימיידיות וקיצור במבזקי חדשות בשגרה ובעתות משברפרופ' צבי רייךנובמבר 2013ינואר 2015
יעל רוןשימוש בפנאי מקוון כדרך התמודדות עם מגבלות פנאי הנובעות מסטריאוטיפים מגדרייםפרופ' גלית נמרודדצמבר 2013ינואר 2016
ריין טליאני שולח לך צליל מקוון": באיזה אופן רשתות לשיתוף קבצים משפיעות על צריכה ורכישה של מוזיקהד"ר יעל קינןיוני 2005פברואר 2007
ברוך שומרוןההדרה הטכנולוגית (פער דיגטלי)  וצרכי המידע של חברי קהילת בני המנשה בישראלפרופ' עמית שכטרמרץ 2015יוני 2016
שור חן"אתרי היכרויות- לא לצעירים בלבד" גברים ישראלים בגילאי 65 ומעלה באתרי ההיכרויות המקווניםד"ר גלית נמרודנובמבר 2010ינואר2012
שוורץ משהשיתוף הציבור בקביעת מדיניות תקשורת המונים בישראלפרופ' עמית שכטר פרופ' הלל נוסקאפריל 2013ינואר 2016
שחם מלכהבדרך חזרה לישראל ולתשובה: תפקידיה של תקשורת ההמונים בקליטת עולי חבר העמים שחזרו בתשובהפרופ' נלי אליאסאוגוסט 2006דצמבר 2007
מיכל שטריתאיזה גיבור? : גיבורי על בסרטי קולנוע

דר' עמית קמה

פרופ' גלית נמרוד

נובמבר 2015אוקטובר 2016
שרעבי-כהן רויטלייצוג האישה המזרחית בקולנוע הישראלי החדשפרופ' נלי אליאסיוני 2006אפריל 2008
ששון דודמסך הזהב, יצירת סרטים וכתבות ככלי לביטוי עצמי וכאפיק חדש ליצירתיות בגיל מבוגרד"ר גלית נמרודיולי 20112014
תורג'מן תומרייצוג גברים מהגרים מחבר העמים בעיתונות הישראליתפרופ' נלי אליאסיוני 2006דצמבר 2007
     
     

​