1. ​​​​בקשות למועד מיוחד - סעיף 7 בנוהל הבחינות​
    האפשרות להגשת בקשות למועד מיוחד תפתח מיד עם פרסום ציוני מועדי ב' ​במייל על הציונים למשך 3 ימים.