$$News and Reports$$

09 מרץ 2023

הפקולטה לניהול מברכת את השופט צביקה פרנקל על מינויו לנשיא ​בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.​​​


השופט, ד"ר צביקה פרנקל הוא בוגר המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית לתואר שני ותואר שלישי בפקולטה לניהול, ומרצה בפקולטה.


בשנים 2003–2008 שירת כתובע (במילואים) בבית המשפט הצבאי ובבית המשפט הצבאי לערעורים. 

משנת 2008 מכהן כשופט צבאי בדרגת סגן אלוף (במילואים).

באפריל 2010 מונה כרשם בבית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע. באפריל 2012 נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע.

בנובמבר 2017 מונה לכהונת סגן נשיא​ בית הדין האזורי לעבודה באר-שבע.


גאים ושמחים על המינוי!