$$News and Reports$$

19 מרץ 2023

​​​​בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה בכמות המחקרים הקליניים (המחקרים הרפואיים בבני אדם), גידול שמצריך הכשרת צוות מיומן ומקצועי בתכנון, ביצוע וניהול המערך הקליני.


בשנה"ל תשפ"ד תיפתח מגמה חדשה בלימודי תואר ראשון במחלקה למדיניות וניהול מערכות בריאות והיחידה בארץ: 

ניהול ותיאום מחקרים קליניים (Clinical Research Associate).

 

המגמה משותפת לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב וליחידת המחקרים הקליניים בבית החולים האוניברסיטאי סורוקה, מתמקדת בהכשרה לתפקידי מתאמי מחקרים קליניים, ותעניק ידע מעמיק וכלים מעשיים לתכנון, ביצוע וניהול מחקרים קליניים לפי כללי  ICH GCP.


מה עוד?

🔸 היכרות עם סוגי מחקרים, סוגי תעשיות, מדעי הנתונים, ותחום הרגולציה והאתיקה בניסויים בבני אדם 

🔸 חשיפה להטמעת טכנולוגיות חדשות במערכת הבריאות, טיפולים חדשניים כגון טיפול תאי, איסוף רקמות אנושי לטובת רפואה מותאמת 

     אישית, מערכות בינה מלאכותית ועוד

🔸​ הכשרה מעשית בבית החולים האוניברסיטאי סורוקה.

 

מה עושים עם זה? הלימודים יאפשרו לך להשתלב בארגונים במערכת הבריאות, במרכזים רפואיים ובתעשיית הפארמה (מגזר ציבורי ופרטי) בתפקידי תיאום מחקר.

מה זה אומר? תיאום מחקר הוא תפקיד מרכזי ומשמעותי בתהליך המחקר הקליני.

התפקיד כולל ניהול ופיקוח על ביצוע המחקרים הרפואיים בבני אדם (מחקרים קליניים), בקרה על פעילות הצוות הרפואי שעומדת בהתאם לדרישות, לפרוטוקול ולכללים והחוקים הבינלאומיים והמקומיים, ליווי מטופלים והדרכתם, הערכה ורתימת צוות המחקר.​לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות המחלקה במייל