06 נוב'
- 23 יול'

​​​​​​​​Seminar.jpgלטבלת לו"ז סמינרי מחקר של הפקולטה לניהול