​חלק מתוכנית הלימודים החדשנית, הפקולטה מציעה קורס ייחודי לתלמידי התואר השני, "מתודלוגיות פרקטיות למנהלים", הקורס ראשון מסוגו המשלב למידה התנסותית הכוללת התמודדות עם סוגיות ואתגרים עכשוויים.
על סגל המרצים בקורס נמנים מנהלים  בכירים במשק הישראלי אשר יעניקו זרקור מהפרקטיקה על תאוריות ומודלים בעולם הניהול.