business-proposal.png      קורסים​​


briefcase.png     התמחויו​ת​​


creativity.png     ​יזמות אימפקט025-teaching-3.png ​     סדנאות עם סטודנטים​ מחו"ל


targeting.png     מאיץ פקולטי

035-book-2.png     סדנאות בארץself-employed (1).png​​     שת"פים ותחרויות עם חברות וארגונים

​יזמות אימפקט

הפקולטה לניהול משלבת בין תחומי המחקר המגוונים של חבריה בתחומי האתיקה והסביבה מחד, ומתחום היזמות מצד שני, ומייצרת פעילויות ומיזמים שהם בעלי השפעה על החברה כולה. בנוסף, לאור החזון "ניהול מוביל חברה", כל בוגר של התואר השני בפקולטה יתמודד עם אתגר חברתי. האתגרים החברתיים הם אתגרים מורכבים לפתרון ופתרונם מהווה כלי אימון מצוין לפתרון דילמות ניהוליות מורכבות. התוצרים של פעילות זו יפורסמו ויכלו לסייע לחברות ולארגונים הפועלים בתחומים דומים.

תוכנית נוספת לעתיד הקרוב היא פעילות דרך הכשרת מנהלים. בפעילות זו, הפקולטה מקיימת שיתוף פעולה עם עמותת "מעלה" ב ImpactHUB​ בכדי להכשיר אנשים להענקת תו תקן חברתי לחברות וארגונים.​

​​תחרויות

הסטודנטים בפקולטה יכולים להצטרף למגוון פעילויות כמו תחרות "The Challenge"​ השנתית, המאפשרת לסטודנטים להציע פתרונות לבעיות אמיתיות בארגונים. בכל מחזור של תחרות חברה או ארגון אחר מציב את האתגר שאותו הוא מבקש לפתור.