​​​​​​​​​​​​​הו​​עדה המייעצת

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

הוועדה המייעצת של הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב נפגשת בפקולטה פעמיים בשנה. הוועדה מעניקה סיוע וייעוץ שוטפים בנושאי אסטרטגיית קידומה של הפקולטה ובנושאים הקשורים בסטודנטים ובבוגרים, והיא משמשת כגוף האמון על הכוון וייעוץ אסטרטגי כללי והבאת תובנות, על מיצוב ה- GGFBM כפקולטה לניהול המובילה בישראל, ועל החיבור של האקדמיה לכל מגזרי המשק.

גרניט אלמוג ברקת

גרנ​יט א​למוג​-ברקת
מנהלת יחידת בוגרי מנדל
קרן מנדל ישראל


​​​גרניט אלמוג ברקת

אורלי בן-חמו-​להב
חטיבת ייצור ותפעול, מנהלת מפעל קרית גת, אינטל 


איריס בק-קודנר

איריס בק-ק​ודנר
סמנכ"לית בכירה
מנהלת תקשורת התאגיד ומותג גלובלי
חברת טבע


אורי ברקן

אורי בר​קן
מנכ"ל
סיגמאביט


אמיר חייק

אמיר חי​יק
נשיא
התאחדות המלונות בישראל IHAמשה חורב


יעקב טרוזמן


משה חורב​
מייסד ומנכ"ל אורקל ישראל וסגן נשיא חברת אורקל​


יעקב (קוקי) טרו​זמן
סמנכ"ל החטיבה העסקית
קבוצת פרטנרזיוית כ"​ץ-צ​מרת
סגנית נשיא יצור ותפעול, מנהלת מ פעל
חברת אינטל, פינקס, אריזונה


ויקי לוי

וי​קי לוי
מנהלת אגף משאבי אנוש
בנק הפועלים


​​​יהושע לוינברג

מומו מהדב

יהושע לוי​נברג
שותף מייסד
קרן הון סיכון JAL Ventureמנכ"ל
מעלה

סיגל רגב-רוזנברג

סיגל רגב-רוזנברג
מנכ"לית
קופת חולים מאוחדת