​​​​​​​​​​סגל בכיר 2019-20 תש"פ

​​שם
​תפקיד
פ​​​רופ' מיקי מלול
דיקן
ד"ר מוסי רוזנבויםראש המחלקה לניהול
פרופ' יניב פוריהראש המחלקה לניהול מלונאות ותיירות
פרופ' פייר קלץראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית
פרופ' אבישי גולדברגראש המחלקה לניהול מערכות בריאות
פרופ' רחל ברקןראשת המחלקה למנהל עסקים
פרופ' פייר קלץראש תכנית ה MBA במנהיגות חברתית
פרופ' עופר עזר

ראש תכנית MBA​ למנהלים
ראש תכנית MBA

​פרופ' יות לוריא
​ראש תכנית בינלאומית ל MBA
עו"ד רחל גרטלראשת מנהל הפקולטה​​​​​​​​​בעלי תפקידים מהפקולטה  בועדות במנהל האקדמי  – תשע"ט

שם הועדה שם חבר הסגלהערותסיום קדנציה קדנציה
הועדה המרכזתפרופ'  מיקי מלולבתוקף תפקידו  
ועדת מינויים עליונהפרופ'  עופר עזרנציג סינאט   
ועדת המשנה למינוייםפרופ'  מיקי מלוליו"רבתוקף תפקידו 
 פרופ' עודד לוונגרט יולי   2020      
 פרופ'   רחלי ברקן יולי   2019 
 פרופ'  דויד ברוך יולי   2019 שניה
 פרופ'  מיקי בר-אלי מ"מ  
 פרופ' אילנה רוזןנציג הסינאטיולי   2020 שנייה
ועדת תקנוןפרופ'  יותם לוריא נציג סינאט  מהפקולטה יולי   2020 
ועדת תלמידי מחקרד"ר הילה רימר יולי   2019 
ועדת תלמידי מחקרפרופ' נורית זיידמן יולי   2020          
בית דין למשמעת סטודנטיםפרופ' דן גרינברגמ"מ סגן הממונה על בית  הדין 
 
בית דין למשמעת סגל אקדמיפרופ' מיקי בר-אלינציג הפקולטה יולי   2019  
בית דין לערעוריםפרופ' אילנית מדר-גביוסנציג הפקולטהיולי   2020  
ועדת האתיקה האוניברסיטאיתד"ר דינה ואן-דייקנציג הפקולטה יולי   2020 
ועדת האתיקה האוניברסיטאית
ד"ר אמיר שני מ"מ יולי   2020 
נציב קבילות חברי סגל
וועדה מייעצת לנציב​
פרופ' דוד פרנקלנציביולי   2018  
ועדת ספריה פרופ' אילנית מדר-גביוסנציג  הפקולטה יולי   2020 
ועדת מדיניות מחשוב ד"ר חגי כץנציג    הפקולטה יולי   2020 
ועדת מרכזיםפרופ'  יותם לוריאנציג  הפקולטה יולי   2020 
הועדה למחקרים בהשתתפות בני אדם

פרופ' רחל ברקן

מנהל עסקים​

יולי   2019​

 
סינאטפרופ'  מיקי מלולבתוקף תפקידו  
סינאטפרופ' דויד ברוךחבר  סינאט  מהפקולטה  
סינאטד"ר דני שפיראנציג המרצים הבכירים   


בעלי תפקידים מהפקולטה 
  תשע"ט


שם הועדהשם חבר הסגל
ועדה לקידום הוראה מתוקשבתד"ר חיים לוי
הועדה לקשרים בינלאומייםפרופ'  דוד ברוך
וועדת ההיגוי של המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומייםפרופ' יותם לוריא
ראש התכנית לתואר שני – תכניות חו"ל מנהלים IMBAפרופ'  עופר עזר
ועדה לאישור מועמדים לחברי סגל חדשיםפרופ'  חיים לוי
ועדת מלגות למעורבות חברתיתד"ר פני יובל
קמפוס אילת- ראש תכנית  מנהל עסקיםפרופ' עופר עזר
קמפוס אילת -  ראש תכנית  מלונאות ותיירותפרופ'  נתי אוריאלי
קמפוס אילת -  ראש תכנית ניהול   ד"ר  סימון מורן
ראש תכנית אקדמיזציה  של טייספרופ'   חיים לוי
ועדת היגוי אקדמית לתכנית הנגישות להשכלה הגבוהה ד"ר חגי כץ                    
ועדת ההיגוי לאתרי אינטרנט של האוניברסיטהפרופ'  עופר עזר
ועדת מחשוב פקולטיתפרופ'  מיקי מלול , ד"ר חגי כץ, עו"ד רחל גרטל, לאוניד פסטר
נציג הפקולטה בנושא מילואיםד"ר דניאל שפירא
 ראש תכנית "עתידים"ד"ר מוסי רוזנבוים
ביצוע פרוייקטים על ידי סטודנטים בחברות תעשייתיות ד"ר מוסי רוזנבוים  (פרופ' אבישי גולדברג מתאם)
ועדת אתיקה פקולטיתד"ר עמוס שור, ד"ר דינה ואן דייק
ועדה לחינוך גופני וספורטפרופ' מיקי בר-אלי
קביעת קריטריונים לקידום אקדמי פרופ' יוסי פליסקין
קמפוס אילת – ראש תכנית מנהל ומדיניות ציבוריתד"ר אופיר רובין
קמפוס ירוקד"ר או​פיר רובין
ועדת תלמידי מחקר

ד"ר הילה רימר – יו"ר

פרופ' נורית זיידמן, ד"ר דינה ואן-דייק, ד"ר אלון ליסק, ד"ר גליה  פוקס, ד"ר פני יובל, עו"ד רחל גרטל

ועדת הוראה פקולטית​

פרופ' נורית זיידמן​– יו"ר

ד"ר צחית סימון-תובל, ד"ר אוריאל הרן, ד"ר גליה  פוקס, ד"ר אופיר רובין, ד"ר ירון להב, עו"ד רחל גרטל

ועדת הוראה בתכנית מנדל במנהיגות חברתיתד"ר ירון להב - יו"ר
ועדת דיקן הסטודנטים פרופ' עופר עזר
ועדת חריגים ליישום התאמותפרופ' יניב פוריה
בחירת מדען ישראלי מצטיין בתחום הסביבהפרופ' נורית זיידמן, ד"ר סתיו רוזנצוויג
מנהל אקדמי קמפוס אילתפרופ' יניב פוריה
תקוה ישראלית באקדמיהד"ר חגי כץ
מערכת ניהול ציוניםד"ר הילה רימר
נציגה פקולטית לקידום נשיםד"ר הילה רימר