פורום תנ"​ך וניהול:
לעיתים קרובות, אנו נוהגים לקבל כמעט ללא עוררין תיאוריות ניהוליות מערביות (אמריקניות ברובן) בתחומי ההוראה והמחקר בהם אנו עוסקים. לעומת זאת, איננו כמעט משתמשים במסורת היהודית כמקור השראה לחכמה ניהוליות.
 
לפיכך יזמנו את סדרת הסמינרים הזושמטרתה לדון בתחומים המשיקים שבין תנ"ך וסוגיות ניהוליותובמסגרתה מקורות וסיפורי התנ"ך ישמשו כדי לנסות ולהבין טוב יותר את תחום הניהול בו אנו עוסקים יומיום.
סדרת ההרצאות מוקדשת לזכרה של פרופ' איילה מלאך-פיינס ז"ל.
 
 
​​​