$$News and Reports$$

28 מרץ 2024

רון רוזנבאום, סטודנטית לרפואה שנה חמישית, זכתה, בחודש מרץ 2024 במלגת "מצוינות במעורבות חברתית" ע"ש ד"ר אילנה הרמן – בהם ז"ל. המלגה ניתנה כהערכה והכרה על פעילותה יוצאת הדופן בתחום המעורבות החברתית וקידום טיפול בסוכרת בקהילה.


המלגה נוסדה על ידי ד"ר רפי בהם לזכר אשתו אילנה ז"ל, שהייתה רופאה מומחית לסוכרת ודוגמא ומופת בקידום הטיפול בחולי הסוכרת בארץ בכלל ובנגב בפרט. המלגה ניתנת מדי שנה לסטודנטית או סטודנט לרפואה התורם מזמנו וממרצו למען אוכלוסיה מוחלשת.

רון רוזנבאום, תושבת באר שבע, משלבת לצד לימודיה עשייה מרובה למען מטופלי הסוכרת בדרום. היא מרכזת מזה מספר שנים קורס בנושא סוכרת הניתן לסטודנטים בשנה א'. במסגרת הקורס, הסטודנטים מלווים באופן אישי מטופלי סוכרת.

מעבר לריכוז הקורס , רון  מלווה את הסטודנטים באופן צמוד וכן נמצאת , במידת הצורך, בקשר ישיר עם המטופלים. עשייה זו היא מעל ומעבר למה שמקובל בריכוז קורס, והיא עושה זאת בענייניות ובנעימות רבה.