תמונה של חוקרים

 
 
 
 
שם פרטי: יובל – Yuval
שם משפחה: ירמיהו – Yermiahu
השכלה: B.EMS, M.H.A, E.M.T-P
שם התפקיד: מתאם מחקר - Research Coordinator
הגדרת תפקיד: אחריות על תיאם, קידום, תמיכה וסיוע במחקר לכל החוקרים בפקולטה למדעי הבריאות ולכל החוקרים (רופאים) בעלי מינוי קליני בפקולטה.
תיאור התפקיד:
א.      קידום ושיווק הגשת הצעות מחקר בקרב אוכלוסיית החוקרים החדשים, חוקרים בעלי תקציבים מורכבים וחוקרים מרובי תקציבים, בתיאום עם הרשות למחקר ופיתוח.
ב.      קבלת קולות קוראים ממדור קשרי מחקר והפצה ייעודית רלוונטית לחוקרי הפקולטה ומיפוי תחומי מחקר ועניין של החוקרים בפקולטה.
ג.       סיוע בניהול תקציב מחקר: ייעוץ ומעקב אחר ניצול תקציב המחקר, דיווח על ניצול משאבי
האוניברסיטה, ניצול כספי מענק, טיפול בשריונים והזמנות פתוחות, הוראות תשלום והעברות  פנימיות, ריכוז דוחות נוכחות, נסיעות ואש"ל.
ד.      הפקת דוחות חודשיים בנושא המחקר וההגשות בפקולטה.
ה.      ביצוע מעקב ופנייה לחוקרים עפ"י דרישה בנושא הגשת דוחות מדעיים בפיגור, עמידה
בלוחות זמנים ויעדים להגשות והכנת דוחות כספיים לקרנות לפי דרישה וסיוע לחוקרים
שקיבלו בקשות מיוחדות מהרשות למו"פ.
ו.        סיוע לחוקרים חדשים בפקולטה להיכרות נהלי המוסד ואופן העבודה בו, איתור צרכים וייזום  הדרכות.
ז.       השתתפות בסדנאות כתיבה ובהדרכות לחוקרים בנושאים הקשורים למחקר.
ח.      הנחית המחלקות בנושא ניהול תקציב החוקר וקיום קשרי עבודה שוטפים עם גורמים פנים
 אוניברסיטאיים כגון: חוקרים, רשות למו"פ, אגף כספים, אגף משאבי אנוש ועוד.
ט.      סיוע לדיקן/דיקן משנה למחקר של הפקולטה עפ"י הצורך בנושאי מחקר.
י.        התעדכנות בנהלים ומידע בנושאי המחקר השונים בפקולטה וסיוע לחברי סגל המנהלה עפ"י   הצורך.
יא.    כפיפות: דיקן משנה למחקר – הפקולטה למדעי הבריאות.
 
 
 
Yuval Yermiahu
Research Coordinator
Faculty of Health Sciences 
Ben-Gurion University of the Negev
P.O.Box 653, Beer-Sheva, 84105, Israel
Location: Building-M6, Room-007
Tel (office) 972-8-6477288
Fax (office) 972-8-6477634
Tel (mobile) 972-52-4643604
 ​