​​​הרפואה כיום משתמשת במגוון רחב של מערכות טכנולוגיות המופעלות בכל שלבי האבחון, הטיפול וריכוז האינפורמציה. תכנון, בנייה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אלו מצריכים ידע עמוק בהנדסה יחד עם היכרות טובה עם אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם, והבנת מושגים הקשורים למנגנוני המחלות.

הפקולטה למדעי הבריאות שותפה לתכנית לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית, כאשר חברי הסגל של הפקולטה מלמדים קורסי יסוד במדעי הרפואה, ומציעים מבחר קורסי רשות בממשק שבין רפואה להנדסה. ההרשמה לתכנית נעשית דרך הפקולטה להנדסה.

לפרטים נוספים: https://in.bgu.ac.il/engn/biomed/Pages/students.aspx