​​​​​​​​​​ 
ראש מנה​ל הפקולטה:
גב' מאיה פ. חוט​ובלי
מזכירה:​
טלפון:
08-6477395/6
​פקס:
08-6477630
​דו"אל:

 

שם היחידה​ כתובת​​ ​שם האחראי/ת
​מספר טלפון
​דואר אלקטרוני
​​לשכת הדיקן

חדר 206, בניין  M7
גב' לירון זאדה
08-6477410/11  deanhs@bgu.ac.il
מחשוב רפואי​חדר 112, בניין  M7
מר סער קליין
08-6477397
saarkl@bgu.ac.il
מעבדות הוראהחדר 312, בניין M2 דר' רונית בן-רומנו08-6479927 ronitgu@bgu.ac.il
משרד לבחינות וה​ערכהחדר 211, בניין  M10
08-6477391​
משרד לענייני סגל קליני ואקדמיחדר 119, בניין  M7
גב' שרה לייבוביץ
08-6479860​saral@bgu.ac.il

משרד לענייני סטודנטיםחדר 109, בניין  M7 גב' דורי שניידר08-6477393 dorisch@bgu.ac.il
משרד לתלמידי מוסמךחדר 105, בניין  M7
גב' לובה רפאילסקי08-6477392 luba@bgu.ac.il
ספריה רפואית בניין  M4
גבי נורה ענבר
08-6479890 ourit@bgu.ac.il
קידום אקדמי
חדר 202, בניין  M7 גב' יעל חיימוביץ08-6477394 yaelhai@bgu.ac.il
קשרי ציבור חדר 203, בניין  M7 גב' רונית טמס08-6477408 rtemes@bgu.ac.il
רכש ואספקהחדר 122, בניין  M7 גב' שוש מזו​ז08-6477399 mazuzs@bgu.ac.il
​מתאם שירותי מחקר
​חדר 321, בניין M6​
מר יובל ירמיהו
​​08-6477288
​yermiahu@bgu.ac.il
שרותי מחקר פרקליניחדר 1, בניין M9 דר' שירה עובדיה08-6479925 shiraov@bgu.ac.il
ממונה מבנים חדר 218, בניין  M7
מר אבי פרג'פור
  • 08-6477287
farajpor@bgu.ac.il