​​​​​​​​​​​​​חברי הועדה:

ד"ר עבד נ.עזב, יו"ר הועדה.   בניין אשפוז פנימי, סורוקה,​​​​​​ חדר 648, ethics@me​dic.bgu.ac.il

פרופ' איה בידרמן​

פרופ' יעקב בכנר

דר' סתיו שפירא​ ​

דר' איריס הר-ורדי

פרופ' אלן יוטקוביץ

​דר' יוליה מזר

פרופ' איציק מלצר 

דר' ענת רוזנטל


 

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​


04.01.2022​​01.02.202201.03.202205.04.202210.05.2022​07.06.2022​
05.07.2022
02.08.2022
03.10.2022
01.11.2022​​06.12.202203.01.2023

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר​

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש​​

הנחיות חדשות ל​הגשה ​לועדת האתיקה​