​​​​​​​​​​​חברי הועדה:

ד"ר עבד נ.עזב, יו"ר הועדה.   בניין אשפוז פנימי, סורוקה,​​​​​​ חדר 648, ethics@medic.bgu.ac.il

פרופ' איציק מלצר 

פרופ' יעקב בכנר

פרופ' נדב דוידוביץ 

פרופ' אלן יוטקוביץ

פרופ' ניהאיה דאוד

דר' יוליה מזר

פרופ' איה בידרמן​

דר' ענת רוזנטל


 

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​


01.12.2020​​05.01.2021​02.02.202102.03.2021​​​06.04.2021​​04.05.2021​
​01.06.2021
​06.07.2021
​03.08.2021
05.10.2021​​02.11.2021​​​07.12.2021

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש​​

הנחיות חדשות ל​הגשה ​לועדת האתיקה​


 

חומר עזר