​​​​​חברי הועדה:

ד"ר ניהאיה דאוד, יו"ר הועדה.   בניין M6 חדר 505, ethics@medic.bgu.ac.il

פרופ' איציק מלצר 

פרופ' יעקב בכנר

פרופ' נדב דוידוביץ 

פרופ' אלן יוטקוביץ

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​


06.11.2018​04.12.2018​08.01.2019​05.02.2019​​05.03.2019​​03.04.2019​
​15.05.2019
​12.06.2019
​02.07.2​019
06.08.2019​​​

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש​​

הנחיות חדשות ל​הגשה ​לועדת האתיקה​