​​​​​​​​​​​​​חברי הועדה:

פרופ' עבד נ.עזב, יו"ר הועדה.   בניין אשפוז פנימי, סורוקה,​​​​​​ חדר 648, ethics@me​dic.bgu.ac.il

פרופ' יעקב בכנר

דר' סתיו ש​פירא​ ​

דר' איריס הר-ורדי

פרופ' אלן יוטקוביץ

​דר' אורלי שגיא

פרופ' איציק מלצר 

דר' ענת רוזנטל

דר' אורן וכט

orenwacht@gmail.com


 

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​


03.01.2023​​07.02.202307.03.202304.04.202302.05.2023​06.06.2023​
04.07.2023
01.08.2023
10.10.2023
07.11.2023​​05.12.202302​.01.2024

 ​

טפסים להגשת תכנית המחקר​

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש​​

הנחיות חדשות ל​הגשה ​לועדת האתיקה​