​​​​​​​​​​​​​​חברי הועדה:

פרופ' עבד נ.עזב, יו"ר הועדה.   בניין אשפוז פנימי, סורוקה,​​​​​​ חדר 648, ethics@me​dic.bgu.ac.il

פרופ' פאולה פדר-בוביס

דר' סתיו ש​פירא​ ​

​פרופ' אלן יוטקוביץ

​דר' אורלי שגיא

פרופ' איציק מלצר ​

דר' ענת רוזנטל

דר' אורן וכט​

גב' שרית קדיר​בקוב​


 

תאריכי ההתכנסות של ועדת האתיקה:​


02.01.2024​​06.02.202405.03.202402.04.202407.05.2024​04.06.2024​
02.07.2024
06.08.2024
01.10.2024
05.11.2024​​03.12.202407​.01.2025

 ​​

טפסים להגשת תכנית המחקר​

טופס הסכמה להשתתפות במחקר גישוש​​

הנחיות חדשות ל​הגשה ​לועדת האתיקה​