​שלום רב,

לברורים בנושאי סטטוס ​בקשות לאישורים בתשלום / או בכל בעיה בנושא יש לפנות ישירות למזכירות

המחלקה / בית הספר כלהלן:​​​

בית הספר / מחלקהרמת תוארשם הרכזת דוא"ל טלפון
בית הספר לבריאות הציבורמוסמךנטלי פסטרנקmakovchu@bgu.ac.il08-6477353
בית הספר ללימודי המעבדה הרפואיתבוגררונית אטיאסatiyas@bgu.ac.il08-6479535
בית הספר לרוקחותבוגר ומוסמךנירה מור ארציmorn@bgu.ac.il08-6477362
בית הספר לרוקחותבוגר ומוסמךנגה גזnogayah@bgu.ac.il08-6428419
בית הספר לרפואהד"ר לרפואהמיטל מרעליmaytald@bgu.ac.il08-6477403
לימודי זקנה -גרונטולוגיהמוסמךמילכה סימפסוןmilkas@bgu.ac.il08-6477427
מדעי הרפואהמוסמךלובה רפאילסקיluba@bgu.ac.il08-6477392
ניהול מערכות בריאותבוגרמלכה מאירסוןmalkam@bgu.ac.il08-6477421
סיעודבוגרשוש מויאלmoyals@bgu.ac.il08-6477736
סיעודמוסמךטובה איתןnafa@bgu.ac.il08-6477737
סיעוד השלמהבוגרמיטל וקניןmeitalva@bgu.ac.il08-6477681
פיזיותרפיהבוגר ומוסמךרונית סגל גולןronitse@bgu.ac.il08-6477583
רפואת חירום והשלמהבוגר ומוסמךאביבה רוסביrosshabi@bgu.ac.il08-6428430​


 

​​