​​​​​​יושב ראש הועדה: פרופ' רועי גזית

מייל : gazitroi@bgu.ac.il

מזכירת הועדה:  

טל: ​086477272​- טמפלייט להגשת פרוטוקול - יולי 2023 כאן ​

לפני הגשת הבקשה מומלץ מאד לקרוא את המסמכים הבאים ולפעול על פי ההנחיות המופיעות בהם בכדי להתאים ככל האפשר את הבקשה לדרישות החוק ומשרד הבריאות.

- דגשי המועצה הארצית 2022 כאן

- דברי הסבר למגיש טופס בקשה לעריכת ניסויים 
כ​אן​​

- קישור להנחיות לכתיבת תקציר המחקר כאן​

- קישור למסמך נקודת סיום הומאנית כאן​


 ​


 


 

​​