​​​​​יושב ראש הועדהדר' רועי גזית

מייל : gazitroi@bgu.ac.il

מזכירת הועדה:  

טל: ​086244574


 

יש לפתוח את הקישור באקספלורר ולפעול על פי ההנחיות באתר להתאמת תאימות

קישור להגשת טפסי בקשה לניסוי​​

לפני הגשת הבקשה מומלץ מאד לקרוא את המסמכים הבאים ולפעול על פי ההנחיות המופיעות בהם בכדי להתאים ככל האפשר את הבקשה לדרישות החוק ומשרד הבריאות.

דברי הסבר למגיש טופס בקשה לעריכת ניסויים כ​אן​​

קישור להנחיות לכתיבת תקציר המחקר כאן

ו​קישור למסמך נקודת סיום הומאנית כאן​


 ​


 


 

​​