​​​​​יושב ראש הועדהפרופ חוה גולן

מזכירת הועדה: גב' לובה מילברט 

טל: ​086244574

מייל : lmilbert@bgu.ac.il


 

יש לפתוח את הקישור באקספלורר ולפעול על פי ההנחיות באתר להתאמת תאימות

קישור להגשת טפסי בקשה לניסוי​​

לפני הגשת הבקשה מומלץ מאד לקרוא את המסמכים הבאים ולפעול על פי ההנחיות המופיעות בהם בכדי להתאים ככל האפשר את הבקשה לדרישות החוק ומשרד הבריאות.

דברי הסבר למגיש טופס בקשה לעריכת ניסויים כ​אן​​

קישור להנחיות לכתיבת תקציר המחקר כאן

ו​קישור למסמך נקודת סיום הומאנית כאן​


 ​


 


 

​​